WIELKI TEST przed Enea Bydgoszcz Triathlon

22 czerwca odbędzie się WIELKI TEST przed Enea Bydgoszcz Triathlon.


To zawody w formule indoor (Pod Dachem), które zostaną rozegrane na obiekcie Astorii Bydgoszcz.
Ich celem jest dobra zabawa i sprawdzenie formy przed lipcowymi zawodami w centrum Bydgoszczy. 

To także doskonała okazja do przygotowania się do pierwszego startu w triathlonie, zwłaszcza ze względu na dużą ilość dodatkowych atrakcji towarzyszącym zawodom!

Na Wielkim Teście przed Enea Bydgoszcz Triathlon będziemy rywalizować na supersprinterskim dystansie:

 • 300 jardów pływania w basenie Astorii
 • 8 km jazdy na rowerze stacjonarnym z pomiarem mocy
 • 3 km biegu na bulwarach przy Brdzie

Nowością w stosunku do rozgrywanych zimą i wiosną zawodów POD DACHEM jest:

 • dekoracje dla najlepszych zawodników na koniec wydarzenia (kategorie wiekowe i open)
 • pamiątkowy gadżet w pakiecie startowym

Oprócz zawodów, tego dnia odbędzie się cała masa dodatkowych atrakcji:

 • testy sprzętu sportowego
 • konsultacje z fizjoterapeutami i trenerami triathlonu
 • trening strefy zmian dla początkujących
 • konferencja prasowa przed Enea Bydgoszcz Triathlon

Opłata startowa za udział w WIELKIM TEŚCIE przed Enea Bydgoszcz Triathlon wynosi:
* 89,99 zł (pierwszych 100 zawodników)
* 99,99 zł (kolejnych 100 zawodników)
* 109,99 zł (pozostali)
Obowiązuje limit 300 zgłoszeń!

Zapisy ruszają 15 maja o 18:00!

Praktyczne informacje dla startujących

Jak przygotować się do startów?
Odbierz swój pakiet w dniu zawodów, najlepiej 60 minut przed wyznaczoną godziną startu.
Każdy z zawodników ma przypisany numer i czas startu, można je sprawdzić na liście startowej:

Starty odbywają się co 20 minut od 9:20 do 12:40 na dziesięciu torach (po 20 zawodników w serii).
Na pozostałych torach (na których nie odbywają się zajęcia zorganizowane) możesz spokojnie przeprowadzić rozgrzewkę.
Na basenie będzie znajdował się też rower: idealny do rozgrzewki lub zapamiętania optymalnych ustawień siodełka/kierownicy na etap kolarski.

Pamiętaj o zabraniu swojego czepka (nie zapewniamy go w pakiecie), najlepiej z poprzedniej edycji Enea Bydgoszcz Triathlon 🙂

Parking
Jeżeli przyjedziesz do nas samochodem, możesz skorzystać z płatnego parkingu na terenie Astorii (5zł/h od frontu i 3zł/h z tyłu budynku).
Zawody odbywają się w sobotę, zachęcamy więc do bezpłatnego parkowania w strefie miejskiej (najbliższe miejsca znajdziesz na: ul. Rejtana, Sobieskiego itp).

Pływanie

 1. Etap pływacki rozgrywamy na 10 torach po 25 jardów. Na każdym z nich będzie startowało dwóch zawodników, płynąc na swojej stronie toru
 2. Przed startem prowadzący wskazuje przydzielony tor dla każdego zawodnika. Wszystkie rzeczy do udziału w zawodach należy zapakować w worek i umieścić przy swojej stronie słupka startowego.
 3. Po wyjściu z wody zabieramy worek i biegniemy do strefy rowerowej. Po wyjściu z niecki basenowej można ubrać po drodze buty kolarskie lub biegowe
 4. Startujemy z wody na wyraźny sygnał startera, dokładnie o wyznaczonej godzinie (co 20 minut). 
 5. Pływamy bez pianek, tylko w stroju startowym lub pływackim (plus oczywiście czepek i okularki)
 6. Po zakończeniu pływania (300 jardów), zawodnicy wychodzą z wody w miejscu startu, a następnie udają się na etap kolarski
 7. Uwaga: do sali rowerowej zbiegacie przez hall i schody, które mogą być śliskie. Zalecamy założenie butów biegowych po wyjściu z niecki basenu i oczywiście ostrożność!
 8. Ważne: każdy zawodnik musi wystartować w przydzielonej mu fali startowej. Ewentualna zmiana fali startowej może odbyć się tylko za zgodą kierownika startu, tylko jeżeli w danej fali startowej znajduje się wolne miejsce, a zawodnik zgłosi ten fakt na minimum 15 minut przed planowanym startem

Rower

 1. Strefa rowerowa mieści się poniżej niecki basenu, dobieg do niej zajmuje ok. 70m (przez hall przy recepcji oraz klatkę schodową)
 2. Jazda będzie odbywała się na jednym z 26 rowerów Technogym z pomiarem mocy. Należy przejechać 8 km i zasygnalizować fakt zbliżania się do końca etapu opiekunowi strefy kolarskiej w celu weryfikacji (podnosząc rękę). 
 3. Rower ma regulowane obciążenie, które można zmieniać w trakcie jazdy. Im wyższe obciążenie, tym szybciej można przejechać 8 km pedałując z tą samą kadencja
 4. Rower jest wyposażony w dwustronne pedały: „koszyki” oraz SPD (MTB). Sprawdziliśmy i zalecany rozważenie startu tylko w butach biegowych, ale każdy sam wybiera optymalną taktykę 🙂
 5. Rowery nie są przydzielone, każdy uczestnik wybiera dogodny dla siebie rower w momencie wbiegania do sali rowerowej. Uwaga: obowiązuje zakaz rezerwacji wybranych rowerów.
 6. Każdy rower będzie ustawiony w neutralnym położeniu, należy samodzielnie ustawić wysokość siodełka według własnych preferencji. Dla Twojej wygody, na niecce basenu będą ustawione rowery testowe, abyś mogła/mógł wybrać i zapamiętać optymalne ustawienia
 7. Licznik roweru resetuje się po 15 sekundach bez pedałowania, dlatego nie warto przestawać pedałować przed ukończeniem 8 kilometrów 🙂

Bieg

 1. Wybiegając ze strefy rowerowej należy zostawić worek z rzeczami w specjalnej strefie przy wybiegu z tej strefy
 2. Po rowerze należy wybiec na trasę biegową, która biegnie wzdłuż bulwarów Brdy. Do przebiegnięcia są trzy pętle po ok. 1 km każda.
 3. Meta znajduje się na wysokości Astorii, będzie oznaczona dmuchaną bramą
 4. Na biegu należy mieć numer startowy, który otrzymasz w pakiecie.

Na mecie

 1. Odbierz wodę i baton regeneracyjny
 2. Udaj się do szatni lub zregeneruj w strefie SPA
 3. Około 15 minut po dobiegnięciu ostatniego zawodnika nastąpi dekoracja w kategoriach OPEN i wiekowych.

Obowiązuje limit 300 zgłoszeń!

Regulamin WIELKIEGO TESTU przed Enea Bydgoszcz Triathlon 2024

I. CELE IMPREZY ORAZ FORMUŁA
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie triathlonu, dobra zabawa i sprawdzenie formy zawodników przed Enea Bydgoszcz Triathlon.

W ramach zawodów zawodnicy sprawdzą swoją formę na dystansie:
300 jardów pływania w basenie Astorii
8 km jazdy na rowerze stacjonarnym w Astoria Fitness
3 km biegu na bulwarach przy Brdzie
Uczestnikom będzie liczony czas łączny, razem ze zmianami między konkurencjami (także ubraniem cieplejszego stroju na etap biegowy).

II. ORGANIZATOR
Organizatorem Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM są Stowarzyszenie Ars Athletica oraz Ars Athletica Group Bydgoszcz Sp. z o.o.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Zawody odbędą się 22 czerwca na basenie Astorii w Bydgoszczy w godzinach 9:20 – 13:00
Starty odbędą się w falach po 20 zawodników w serii, które będą startować co 20 minut
2. Miejsce: Basen Astoria, ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy
3. Ostateczny harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www.bydgoszcztriathlon.pl w artykule o zawodach WIELKI TEST.

IV. WYNIKI I KLASYFIKACJE
1. Podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu wykonywany za przez obsługę zawodów.
2. Podczas zawodów prowadzona będzie tylko klasyfikacja ogólna (OPEN) z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz klasyfikacja wiekowa M/K1 (do 40 lat) i M/K2 (powyżej 40 lat).
3. Nagrody nie dublują się, czyli zawodnicy/zawodniczki dekorowani OPEN nie są brani pod uwagę w kategoriach wiekowych.

V. OPŁATY I UCZESTNICTWO
1. Opłata startowa za udział w Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM wynosi:
* 89,99 zł (pierwszych 100 zawodników)
* 99,99 zł (kolejnych 100 zawodników)
* 109,99 zł (pozostali)
Obowiązuje limit 300 zgłoszeń!

2. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończą 16 lat (uczestnicy poniżej 18 lat muszą dostarczyć zgodę opiekuna prawnego) oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
Warunkiem udziału w zawodach jest:
a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
b. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
c. Akceptacja udziału w zawodach na własną odpowiedzialność (Oświadczenie ), mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości zawodów, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W zawodach powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa.
d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w zawodach, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług sponsorów i partnerów zawodach oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących zawodów.
e. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ustępie VII Regulaminu poniżej.
f. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach jego funkcjonowanie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
g. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom zawodów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa poniżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
h. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
i. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
ii. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w zawodach,
iii.Każdy uczestnik musi być bezwzględnie zdrowy, musi dobrowolnie poddać się badaniu temperatury ciała oraz realizować wszelkie obostrzenia sanitarne zgodnie z zaleceniami organizatora. Dodatkowo w przypadku konieczności posiadania aktualnych badań lekarskich – każdy uczestnik jest zobowiązany do ich dostarczenia na własny koszt,
iv. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
v. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
vi. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
vii. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
viii. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w postaci zdjęć z trasy.
3. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji
Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.
W związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych wytycznych sanitarnych, odbiór pakietów jest możliwy jedynie osobiście, z dowodem tożsamości.
4. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.
5. Pakiety startowe będą wydawane w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie basenu Astorii w Bydgoszczy.
6. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników.
7. Podczas zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są nie zakrywać numerów startowych, którymi zostaną opisani.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie zawodów.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w zawodach.
10. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w zawodach w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas zawodów.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
2. O udziale Uczestników w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów.
3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia zawodów lub wyczerpania limitu dostępnych miejsc w ilości 300 slotów.
4. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym zawodach na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
5. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych zawodów i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
6. W skład podstawowego pakietu startowego wchodzą: możliwość uczestnictwa w zawodach, wejście na teren pływalni, dostęp do strefy finishera.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Termin do wniesienia opłaty to 7 dni od momentu zarejestrowania się uczestnika biegu, po tym terminie link do płatności może wygasnąć.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie zawodów, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
2. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie NW w czasie zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika we własnym zakresie.
3. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.
4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
5. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników, należy kierować pisemnie do Biura Organizacyjnego po zakończenia zawodów. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki stają się wynikami oficjalnymi.
6. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej
7. Wyniki będą opublikowane na Stronie Internetowej oraz przekazane do informacji mediów
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
9. Zwody odbędą się bez względu na pogodę.
10. Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów
11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
12. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
13. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody.
14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
15. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów jest Stowarzyszenie Ars Athletica oraz Ars Athletica Group Sp. z o.o.
16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją zawodów także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów.
Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.