REGULAMIN Enea Bydgoszcz Triathlon QUADRATHLON

/WQF World Quadrathlon CUP Race/

ENEA BYDGOSZCZ TRIATHLON – QUADRATHLON

WQF World Quadrathlon CUP 2024
„Klasyfikacja Quadrathlonu jest jednoczesnie Pucharem w Quadrathlonie rozgrywanego pod
egidą Swiatowej Federacji Quadrathlonu i zastosowanie maja zasady WQF (World Quadrathlon
Federation) ktore znajduja sie tu:  http://wqf.quadrathlon.com/rules  . Wynik każdego
startujacego bedzie punktowany w generalnej klasyfikacji pucharowej (oddzielnie dla mężczyzn i
kobiet ) w poszczególnej klasyfikacji wiekowej. Cztery najwyższe noty punktowe z wszystkich
serii startów beda sumowane i liczone do końcowej klasyfikacji. Więcej szczegółów
tu:  http://wqf.quadrathlon.com/world-cup . Aby byc  branym pod uwagę w końcowej klasyfikacji
nalezy wystartować w minimum 3 zawodach WQF Cup.

Suplement do regulaminu Enea Bydgoszcz Triathlon, który obowiązuje zawodników startujących

W Pucharze Swiata w Quadrathlonie.

1 [ORGANIZATOR]

 • Organizatorem Enea Bydgoszcz Triathlon Quadrathlon są:
 • Ars Athletica Group Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
 • Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy.

2 [CEL]
Enea Bydgoszcz Triathlon ma na celu:

 • propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia,
 • upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu,
 • promocja Bydgoszczy w kraju i na świecie.

3 [TERMIN, DYSTANSE, TRASY]

 1. Quadrathlon odbędzie się w sobotę, 13 lipca 2024 roku w ramach Enea Bydgoszcz
  Triathlon 2024.
 2. W ramach każdego z dystansów wskazanych w ust. 1 przewiduje się start zawodników indywidulanych oraz sztafet, z wyjątkiem Supersprint oraz Quadrathlon, gdzie przewiduje się jedynie start zawodników indywidualnych.
 3. Uczestnicy będą startować w formule rolling start i w podziale na fale startowe.
 4. Start zawodów planowany jest na godzinę 07:50 (Quadrathlon).
 5. Szczegółowy plan startów (harmonogram) z uwzględnieniem poszczególnych fal startowych dla każdego z dystansów dostępny będzie na stronie internetowej zawodów w zakładce „Harmonogram”, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów.
 6. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową. W przypadku zgubienia chipa na części pływackiej, zawodnik jest zobowiązany zgłosić się do sędziego bezpośrednio przy wejściu do strefy zmian i pobrać zapasowy chip, z którym ukończy rywalizację.
 7. Start i meta znajdować się będą w okolicy Hal Sportowo-Widowiskowych Łuczniczka w
  Bydgoszczy.
 8. Na dystans Quadrathlon składa się:
  475m etap pływacki,
  18 km etap rowerowy,
  0,5 km etap biegowy,
  4 km etap kajakowy,
  3,5 km etap biegowy.
 1. Etap pływacki:
  1. obowiązuje bezwzględny zakaz pływania na plecach (stylem grzbietowym lub innym) – w przypadku poruszania się na plecach ratownicy WOPR oraz sędziowie będą informować o dyskwalifikacji danego zawodnika oraz zdejmą go z trasy zawodów.
 2. Etap kolarski:
  1. trasa jest płaska, szybka, poprowadzona drogami o bardzo dobrej nawierzchni asfaltowej,
  2. obowiązuje ruch prawostronny, zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu,
  3. dozwolone są wszystkie rodzaje rowerów,
  4. każdy z zawodników zobowiązany jest do startu w zawodach na rowerze wyposażonym w dwa sprawne hamulce (tarczowe lub szczękowe),
  5. zawodnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony,
  6. rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne/spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg,
  7. zabronione jest z korzystanie z przedniego koła pełnego,
  8. start w kasku jest obowiązkowy,
  9. etap rowerowy przeprowadzany jest w konwencji bez draftingu, z zastrzeżeniem § 5.
  10. każdy z zawodników zobowiązany jest do stosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania należytej ostrożności podczas etapu kolarskiego, zachowania bezpiecznego odstępu przy wyprzedzaniu i dostosowania prędkości do warunków na drodze.
 3. Etap Kajakowy ok. 4.0 km
  Zawodnik dobiega ok 0,5 km do Strefy Zmian T3 (na kajak), gdzie czeka kajak. Pętla kajakowa
  ma 4.0 km

 4. Etap biegowy:
  1. trasa wytyczona wzdłuż nadbrzeża rzeki Brdy, ulicami Bydgoszczy,
  2. nawierzchnia trasy: asfalt, kostka polbrukowa, utwardzony deptak.
 5. Podczas każdego etapu zawodów zawodników obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów, mp3, słuchawek i innych urządzeń do odbioru sygnałów dźwiękowych.
 6. Start i meta dla dystansów Quadrathlon, 1/8, 1/4 i Supersprint znajdować się będą w okolicy Hali Sportowo-Widowiskowej „Immobile Łuczniczka” w Bydgoszczy.  Start dla dystansu 1/2 odbędzie się z Rybiego Rynku, a meta znajdować się będzie w tym samym miejscu, co dla pozostałych dystansów.
 7. Strefy zmian będą zlokalizowane:
  * w Hali Sportowo-Widowiskowej Immobile Łuczniczka (dla Quadrathlon, dystansów 1/8 i 1/4 – zawodnicy indywidualni),
  * w Hali Sportowej Arena (dla dystansu 1/2 i supersprint – zawodnicy indywidualni),
  * na parkingu przy Hali Sportowej Arena (Triathlon sztafety);

* Przystań Kajakowa Kopernik Strefa zmian -zejście na kajak ( tylko Quadrathlon)

 1. Na trasie biegowej zlokalizowane będą co najmniej 3 punkty odżywcze na każdej pętli, średnio co ok. 2 km.
 2. W punkach odżywczych dostępne będą napoje izotoniczne, woda mineralna niegazowana, owoce i odżywki.
 3. Toalety przenośne zlokalizowane będą w pobliżu strefy startu etapu pływackiego, przy strefie zmian i dwóch punktach odżywczych na trasie (po jednym miejscu na etapie kolarskim i biegowym).
 4. Limity czasowe na trasach:
  Quadrathlon:
  pływanie = 60 minut
  pływanie + rower = 180 minut (tj. 2 h od momentu startu),
  Pływanie + Rower + Kajak– 240 minut
  Pływanie + Rower + Kajak+ Bieg – 300 minut

  UWAGA :
  Organizator nie zapewnia sprzętu kajakowego  (kajak, wiosło, kapok)
  Istnieje możliwość wypożyczenia kajaków , kontaktując się z Tomasz Hoppe
  hoppetomasz@gmail.com

5 [KARY ZA DRAFTING]
Wobec zawodników łamiących przepisy o zakazie draftingu będą nakładane kary zgodnie z przepisami sportowymi PZTRI).

6 [ZASADY KLASYFIKACJI I KATEGORIE WIEKOWE]
Uczestnicy będą sklasyfikowani wg roku urodzenia.
Indywidualnie
OPEN
& mezczyzni, kobiety
– Youth 16-17 lat
– Juniors 18-19 lat
– U23 20-22 lat
– Elite 23-39 lat
– Master 40-49 lat
– Master 50-59 lat
– Master 60-69 lat
– Senior 70 lat I wiecej

 • 7 [NAGRODY]

1. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród na tablicy ogłoszeń
przed sceną zostaną podane wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii
wiekowych wraz z podaniem czasu i klubu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników
do wyjścia na podium.
2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody
rzeczowe.
3 Dekoracje miejsc I-III w klasyfikacji grup wiekowych odbędą w sie 30min po zakończeniu
głównej ceremonii wręczania nagród, w strefie zmian T3 ( strefa kajak).

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.

5.Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Quadrathlonu, odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród i negatywny wynik ewentualnej kontroli antydopingowej.

 • 8 [WARUNKI UCZESTNICTWA]
 1. W Enea Bydgoszcz Triathlon mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w zawodach.
 2. Osoby w wieku od 15 do 18 lat mają możliwość wystartowania w zawodach na dystansie 1/8 – super krótkim, Quadrathlon, Supersprint oraz w jednej dyscyplinie w rywalizacji sztafet 1/8 lub 1/4, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną osobiście za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego w biurze zawodów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i inne uszczerbki na zdrowiu doznane przez uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Enea Bydgoszcz Triathlon robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.
 4. Uczestnicy dystansów quadrathlon 1/8 i 1/4 mają możliwość wstawienia rowerów do strefy zmian w dniu poprzedzającym start lub w dniu startu, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 5, organizator zaleca jednak odbieranie pakietów i wprowadzanie rowerów w dniu poprzedzającym start

.9 [ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA I REZYGNACJA]

 1. Zgłoszenia do Enea Bydgoszcz Triathlon- Quadrathlon będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej bydgoszcztriathlon.pl.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2024 roku, bądź do wyczerpania limitu miejsc dla danego dystansu.
 3. Po terminie wskazanym w ust. 2 zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia i tylko w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na danym dystansie.
 4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz prawidłowe uiszczenie opłaty startowej (w wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Za prawidłowe uiszczenie opłaty uważa się zaksięgowanie płatności na koncie Organizatora.
 5. Opłata startowa za udział w Enea Bydgoszcz Quadrathlon w zależności od terminu wpłaty
  wynosi:

do 30 listopada 2023: 299,99 zł
do 31 stycznia 2024: 399,99 zł
do 31 marca 2024: 499,99 zł
do 31 maja 2024: 549,99 zł
do 30 czerwca 2024: 599,99 zł
po 30 czerwca, w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 699,99 zł

Ceny wskazane w ust. 9 dotyczą pakietów podstawowych.

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:
  * prawo do udziału w zawodach
  * miejsce w strzeżonej strefie zmian w hali sportowej
  * profesjonalny pomiar czasu
  * zabezpieczenie medyczne i ratownicze
  * nadzór sędziów nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji
  * dostęp do bogato zaopatrzonych punktów żywieniowych
  * voucher kwotowy do wykorzystania w sklepie organizatora
  * kupon na Pasta Party
  * numer startowy wraz z zestawem naklejek na sprzęt
  * medal na mecie
  * regenerację w strefie finishera
 1. Wpłat można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności połączonego z formularzem zgłoszeniowym w terminie 7 dni od daty dokonania rejestracji.
 2. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną płatnością.
 3. W celu uzyskania faktury zawodnik jest zobowiązany przesłać dane do faktury na adres: biuro@bydgoszcztriathlon.pl w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Po tym terminie Organizator nie ma możliwości wystawienia faktury. Faktury wystawiane będą tylko na żądanie zawodnika zgłoszone mailowo w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail
 4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy muszą posiadać ważny dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 5. Odbiór pakietu startowego jest możliwy jedynie osobiście, w godzinach pracy Biura Zawodów dla danego dystansu.
 6. W momencie odebrania pakietu startowego każdemu zawodnikowi zostanie założona specjalna opaska na rękę, potwierdzająca prawo startu w zawodach. Każdy zawodnik musi mieć taką opaskę na ręku od momentu odebrania pakietu startowego (chipu i numeru startowego) do czasu odebrania roweru ze strefy zmian.
 7. Wejście do strefy zmian w celu pozostawienia sprzętu jest możliwe pod następującymi warunkami:
  1. zawodnik posiada na ręce specjalną opaskę założoną przy odbiorze pakietu,
  2. zawodnik ma na sobie numer startowy,
  3. zawodnik wprowadza sprawny i oznaczony naklejkami rower,
  4. zawodnik ma założony i zapięty kask kolarski.
 8. Rezygnacja ze startu w zawodach:
  do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 14 marca 2024 r.) zwracamy 50% opłaty startowej,
  do 2 miesięcy przed zawodami (tj. do 14 maja 2024 r.) zwracamy 25% opłaty startowej,
  na mniej niż 2 miesiące przed zawodami (tj. po 14 maja 2024 r.) nie zwracamy opłaty startowej.
 9. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika, dystans lub na inny rok.
 10. Opłata od rezygnacji ze startu
  Zawodnicy mogą zagwarantować sobie możliwość rezygnacji ze startu bez podania przyczyny za dodatkową, bezzwrotną opłatą w wysokości 20% wartości wybranego przez nich podstawowego pakietu startowego.
  Wybierając taką opcję, w przypadku rezygnacji ze startu, zawodnik otrzyma 100% wniesionej opłaty (za pakiet startowy+zakupy dodatkowe) pod warunkiem zgłoszenia chęci rezygnacji ze startu mailowo na adres biuro@bydgoszcztriathlon.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2024 do godziny 23:59.
  Opcja dodatkowej opłaty od rezygnacji ze startu jest dostępna tylko podczas rejestracji na zawody i nie podlega zwrotowi.

10  [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych jest Ars Athletica sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy.
 2. Dane osobowe zawodników Enea Bydgoszcz Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.
 3. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Enea Bydgoszcz Triathlon.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 w związku z udziałem w Enea Bydgoszcz Triathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska zawodnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie materiał z zawodów..
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Enea Bydgoszcz Triathlon. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do zawodnika informacji np: drogą e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Enea Bydgoszcz Triathlon. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące zawodników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Enea Bydgoszcz Triathlon. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza zgłoszeniowego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
 7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Zawodnikom przysługują prawa do:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,
  6. wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 • 11 [POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Enea Bydgoszcz Triathlon należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bydgoszcztriathlon.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon będzie ostateczna.
 • 12 [INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA REGULAMINU]
 1. Na Enea Bydgoszcz Triathlon nie ma obowiązku posiadania jakiejkolwiek licencji zawodniczych PZTri (PRO, AG jednodniowych i rocznych).
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest:
  1. do uczestnictwa w zawodach w swojej fali startowej, w czepku przekazanym w pakiecie startowym,
  2. do umieszczenia naklejki z numerem startowym na rowerze pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym (z przodu i z lewej strony),
  3. do umieszczenia numeru startowego podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa,
 3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów oraz zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
 4. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie zawodów.
 6. Po zakończeniu startów na każdym z dystansów może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
 7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej zawodów: www.bydgoszcztriathlon.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów bez podawania przyczyn.
 9. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.
 10. Zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy zawodnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy zawodnik akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody triathlonowe.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wywiadu z każdym z zawodników, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne Organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających zawodników Enea Bydgoszcz Triathlon. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 13. Na teren zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, materiałów pirotechnicznych, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Zawodnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów. W wypadku stwierdzenia, że zawodnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie.
 14. W czasie odprawy technicznej Organizator lub/i Sędzia Główny mają prawo poinformowac zawodników o zmianach wybranych punktów regulaminu lub sposobu rozgrywania zawodów. W zwązku z tym, każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z informacjami podawanymi na odprawie technicznej. Brak znajomości ewentualnych zmian podawanych na odprawie technicznej nie może być podstawą do wnoszenia protestów.
 • 13 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zawodników biorących udział w zawodach Enea Bydgoszcz Triathlon.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy sportowe Polskiego Związku Triathlonowego: http://triathlon.pl/dokumenty/?id=12
 3. W sprawach spornych lub nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyny. Zmieniony Regulamin będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej bydgoszcztriathlon.pl
 5. W związku z potencjalnie trwającym stanem epidemii w planowanym terminie imprezy, Organizator zachowuje prawo do wprowadzania obostrzeń sanitarnych wymaganych przez aktualnie obowiązujące przepisy oraz własnych procedur sanitarno-epidemiologicznych, których przestrzeganie jest obowiązkiem każdego zawodnika i kibica na trasie zawodów.
 6. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Zwodów z niezależnego od organizatora, np.: pandemii COVID-19 czy innej siły wyższej, Zawodnik wyraża zgodę na otrzymanie vouchera o wartości pełnej kwoty wpisowego wraz z wybranym rozszerzeniem pakietu startowego. Voucher będzie można wykorzystać w ramach rejestracji na Enea Bydgoszcz Triathlon, który odbędzie się w zmienionym terminie lub w kolejnym roku.