Rusza cykl Enea Bydgoszcz Triathlon pod dachem

3 grudnia 2021

Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM to cykl 5 startów, które odbędą się od stycznia do maja 2022.

Zawody będą odbywać się co miesiąc na najnowocześniejszym, 50-metrowym basenie w Polsce, czyli Astorii Bydgoszcz.

Rywalizujemy na supersprinterskim dystansie:

300m pływania w basenie Astorii
10 km jazdy na rowerze stacjonarnym w Astoria Fitness
3 km biegu na bulwarach przy Brdzie

Zawodnicy, którzy wezmą udział w minimum trzech wydarzeniach, będą walczyć w klasyfikacji łącznej cyklu oraz otrzymają medal za uczestnictwo!

Terminy imprez:
15 stycznia
12 lutego
12 marca
9 kwietnia
14 maja

WYNIKI I KLASYFIKACJA CYKLU DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

LISTA STARTOWA (z podziałem na fale startowe)
(Uwaga: zapisy zamknięte, limit miejsc został wyczerpany)

Start odbędą się falowo w godzinach 9:00 – 12:00 (konkretne listy startowe będą opublikowane w tygodniu poprzedzającym zawody)

Start w Triathlonie POD DACHEM to doskonała zabawa, ale też idealna okazja do:

* sprawdzenia aktualnej formy

* urozmaicenia przygotować do startów zimą i wiosną

* przygotowania się do startu w triathlonie (także do debiutu!)

Opłata startowa za udział w Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM wynosi:
* 49,99 zł za jeden start
* 199,99 zł w przypadku zakupu pakietu pięciu startów w ramach jednego zgłoszenia.


Każdy zawodnik, który zapisze się na cały cykl 5 startów, otrzyma w pakiecie zimową czapkę #MamCEL

Praktyczne informacje dla startujących:

Starty odbywają się od 9:00 do 12:00 na pięciu torach.
Na pozostałych torach (na których nie odbywają się zajęcia zorganizowane) możesz spokojnie przeprowadzić rozgrzewkę.
Na basenie będzie znajdował się też rower: idealny do rozgrzewki lub zapamiętania optymalnych ustawień siodełka/kierownicy na etap kolarski.

Pamiętaj o zabraniu swojego czepka (nie zapewniamy go w pakiecie), najlepiej z poprzedniej edycji Enea Bydgoszcz Triathlon 🙂

Pływanie
👉Etap pływacki rozgrywamy na 5 torach po 25m. Na każdym z nich będzie startowało dwóch zawodników, płynąc na swojej stronie toru

👉Przed startem zawodów robimy losowanie torów spośród uczestników Wszystkie rzeczy do udziału w zawodach należy zapakować w worek i umieścić przy swojej stronie słupka startowego.

👉Po wyjściu z wody zabieramy worek i biegniemy do strefy rowerowej. Po wyjściu z niecki basenowej można ubrać po drodze buty kolarskie lub biegowe

👉Startujemy z wody na wyraźny sygnał startera, dokładnie o wyznaczonej godzinie (co 20 minut)

👉Pływamy bez pianek, tylko w stroju startowym lub pływackim (plus oczywiście czepek i okularki)

👉Po zakończeniu pływania (300m), zawodnicy wychodzą z wody w miejscu startu, a następnie udają się na etap kolarski

👉Uwaga: do sali rowerowej zbiegacie przez hall i schody, które mogą być śliskie. Zalecamy założenie butów biegowych po wyjściu z niecki basenu i oczywiście ostrożność!

Rower
👉Strefa rowerowa mieści się poniżej niecki basenu, dobieg do niej zajmuje ok. 70m (przez hall przy recepcji oraz klatkę schodową)
Wszystko będzie wyraźnie oznaczone.

👉Jazda będzie odbywała się na jednym z 20 rowerów Technogym z pomiarem mocy. Należy przejechać 10km i zasygnalizować fakt zbliżania się do końca etapu opiekunowi strefy kolarskiej w celu weryfikacji (podnosząc rękę)

👉 Rower ma regulowane obciążenie, które można zmieniać w trakcie jazdy. Im wyższe obciążenie, tym szybciej można przejechać 10km pedałując z tą samą kadencja

👉 Rower jest wyposażony w dwustronne pedały: „koszyki” oraz SPD (MTB). Sprawdziliśmy i zalecany rozważenie startu tylko w butach biegowych 🙂

👉Rowery nie są ponumerowane, każdy uczestnik wybiera dogodny dla siebie rower

👉Każdy rower będzie ustawiony w neutralnym, należy samodzielnie ustawić wysokość siodełka według własnych preferencji. Dla Twojej wygody, na niecce basenu będą ustawione rowery testowe, abyś mogła/mógł wybrać i zapamiętać optymalne ustawienia

👉Licznik roweru resetuje się po 15 sekundach bez pedałowania, dlatego nie warto przestawać pedałować przed ukończeniem 10 kilometrów 🙂

Bieg
👉Wybiegając ze strefy rowerowej należy zostawić worek z rzeczami w specjalnej strefie przy wybiegu z tej strefy

👉Po rowerze należy wybiec na trasę biegową, która biegnie wzdłuż bulwarów Brdy. Do przebiegnięcia są trzy pętle po 1 km każda.

👉Meta znajduje się na wysokości Astorii, będzie oznaczona dmuchaną bramą

Na mecie
👉Odbierz wodę i baton regeneracyjny

👉Udaj się do szatni lub zregeneruj w strefie SPA

👉Nie dekorujemy zawodników po każdych zawodach: nagrody wręczamy na ostatniej, majowej imprezie.

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SIĘ!


REGULAMIN CYKLU IMPREZ TRIATHLONOWYCH POD DACHEM

Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM 2022

I. CELE IMPREZY ORAZ FORMUŁA

Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie triathlonu, dobra zabawa i sprawdzenie formy zawodników przed sezonem.

W ramach zawodów zawodnicy sprawdzą swoją formę na dystansie:
* 300m pływania w basenie Astorii
* 10 km jazdy na rowerze stacjonarnym w Astoria Fitness
* 3 km biegu na bulwarach przy Brdzie
Uczestnikom będzie liczony czas łączny, razem ze zmianami między konkurencjami (także ubraniem cieplejszego stroju na etap biegowy).

II. ORGANIZATOR

Organizatorem Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM są Stowarzyszenie Ars Athletica oraz Ars Athletica Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Zawody odbędą się w wyznaczonych terminach od stycznia do maja 2022 w Bydgoszczy w godzinach 9:00 – 13:00

Terminy zawodów:
15 stycznia 2022,
12 lutego 2022,
12 marca 2022,
9 kwietnia 2022,
14 maja 2022

Godziny startów: od 9:00 do 12:00
Starty odbędą się w 10 falach po 10 zawodników co 20 minut
2. Miejsce: Basen Astoria, ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy
3. Ostateczny harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www.bydgoszcztriathlon.pl w artykule o zawodach POD DACHEM.

IV. KLASYFIKACJE

1. Podstawą klasyfikacji jest ręczny pomiar czasu wykonywany za przez obsługę zawodów.
2. Podczas pojedynczych zawodów wchodzących w skład cyklu prowadzona będzie tylko klasyfikacja ogólna.
3. Uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej 3 edycjach będą klasyfikowani w klasyfikacji końcowej cyklu.
W klasyfikacji generalnej cyklu po wszystkich startach wyróżnione będą kategorie OPEN kobiet i mężczyzn
4. Punkty w klasyfikacji OPEN będą przyznawane za miejsca zajęte w poszczególnych startach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, …, 100 miejsce – 100 punktów itd;
5. Zwycięzcą cyklu Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM 2022 zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z trzech najlepszych startów. W
przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje:

  • najlepszy czas poszczególnego startu
  • drugi najlepszy czas poszczególnego startu w przypadku gdyby najlepszy wynik był identyczny

5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej trzy z pięciu startów otrzymają upominek!

V. OPŁATY I UCZESTNICTWO

1. Opłata startowa za udział w Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM wynosi:
* 49,99 zł za jeden start
* 199,99 zł w przypadku zakupu pakietu pięciu startów w ramach jednego zgłoszenia.
Każdy zawodnik, który zapisze się na cały cykl 5 startów, otrzyma w pakiecie zimową czapkę #MamCEL

2. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończą 16 lat (uczestnicy poniżej 18 lat muszą dostarczyć zgodę opiekuna prawnego) oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
Warunkiem udziału w zawodach jest:
a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
b. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
c. Akceptacja udziału w zawodach na własną odpowiedzialność (Oświadczenie ), mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości zawodów, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W zawodach powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa.
d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w zawodach, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług sponsorów i partnerów zawodach oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących zawodów.
e. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ustępie VII Regulaminu poniżej.
f. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach jego funkcjonowanie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
g. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom zawodów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa poniżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
h. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
i. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
ii. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w zawodach,
iii.Każdy uczestnik musi być bezwzględnie zdrowy, musi dobrowolnie poddać się badaniu temperatury ciała oraz realizować wszelkie obostrzenia sanitarne zgodnie z zaleceniami organizatora. Dodatkowo w przypadku konieczności posiadania aktualnych badań lekarskich – każdy uczestnik jest zobowiązany do ich dostarczenia na własny koszt,
iv. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
v. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
vi. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
vii. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
viii. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w postaci zdjęć z trasy.
3. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji
Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.
W związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych wytycznych sanitarnych, odbiór pakietów jest możliwy jedynie osobiście, z dowodem tożsamości.
4. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.
5. Pakiety startowe będą wydawane w 6 czerwca 2021 r. w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie basenu Astorii w Bydgoszczy.
6. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników.
7. Podczas zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są nie zakrywać numerow startowych, którymi zostaną opisani.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie zawodów.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w zawodach.
10. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w zawodach w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas zawodów.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
2. O udziale Uczestników w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów.
3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia zawodów lub wyczerpania limitu dostepnych miejsc w ilości 100 slotów.
4. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym zawodach na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
5. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych zawodów i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
6. W skład podstawowego pakietu startowego wchodzą: możliwość uczestnictwa w zawodach, wejście na teren pływalni, dostęp do strefy finishera oraz upominek dla zawodników, którzy ukończą minimum trzy edycje zawodów.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Termin do wniesienia opłaty to 7 dni od momentu zarejestrowania się uczestnika biegu, po tym terminie link do płatności może wygasnąć.
8. Opłata startowa za udział w Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM wynosi 49,99 zł za jeden start lub 199,99 zł w przypadku zakupu pakietu pięciu startów w ramach jednego zgłoszenia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie zawodów, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
2. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie NW w czasie zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika we własnym zakresie.
3. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.
4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
5. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników, należy kierować pisemnie do Biura Organizacyjnego po zakończenia zawodów. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki stają się wynikami oficjalnymi.
6. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej
7. Wyniki będą opublikowane na Stronie Internetowej oraz przekazane do informacji mediów
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bezpodawania przyczyn.
9. Zwody odbędą się bez względu na pogodę.
10. Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów
11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
12. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
13. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody.
14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
15. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów jest Stowarzyszenie Ars Athletica oraz Ars Athletica Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k..
16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją zawodów także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów.
Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.