Zawody dla dzieci | Enea Bydgoszcz Triathlon 2018

Najmłodszych fanów sportu zapraszamy do rywalizacji w zawodach dla dzieci: Dadelo Tri Fun!

Zostaną one rozegrane 7 lipca 2018, od godziny 17:00

Konkurencje i klasyfikacje:
◦ BIEG – 0 – do 5 lat (2018 – 2013)- Bieg – dystans ok. 300 m;
◦ Duathlon I – 6 – 7 lat (2012 – 2011) – Bieg dystans ok. 300 m + rower ok. 500m + Bieg ok. 300m,
◦ Duathlon II – 8 – 9 lat (2010 – 2009) – Bieg dystans ok. 600 m + rower ok. 500m + Bieg ok. 300m;
◦ Duathlon III – 10 – 12 lat (2008 – 2006) – Bieg dystans ok. 600m + rower ok. 2000m + Bieg ok. 600m;
◦ Duathlon IV – 13 – 15 lat (2005 – 2003) – Bieg dystans ok. 1200m + rower ok. 4000m + Bieg ok. 600m;

 

 

Harmonogram:

◦ Biegi:
  0-3 lata: 17:00
  4-5 lat: 17:15
◦ Duathlon I – 6 – 7 lat 17:30
◦ Duathlon II – 8 – 9 lat 18:00
Dekoracja pierwszej części zawodów o 18:30
◦ Duathlon III – 10 – 12 lat 18:30
◦ Duathlon IV – 13 – 15 lat 19:00
Dekoracja drugiej części zawodów o 19:45
Biuro zawodów będzie zlokalizowane na terenie zielonym przy Artego Arenie i otwarte w:
Piątek, 6 lipca w godzinach 16:30 – 19:00
Sobota, 7 lipca w godzinach 14:00 – 16:30
Trasy:

Głównym partnerem rywalizacji dla najmłodszych jest Dadelo.

Dadelo.pl o to największy wybór rowerów w Polsce!

Mamy wszystko, czego potrzebujesz, by rozpocząć swoją sportową przygodę. Spotkajmy się online na stronie https://www.dadelo.pl

 

REGULAMIN
zawodów dla dzieci rozgrywanych Dadelo Tri Fun podczas Enea Bydgoszcz Triathlon 2018

I. ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów biegowych i duathlonowych dla dzieici jest KS N-Bike Academy z siedzibą w Niemczu.

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania i jazdy na rowerze jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Bydgoszczy w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY
1. Zawody dla dzieci i młodzieży odbędą się w sobotę 7 lipca 2018 roku o godzinie 17:00, przy hali sportowo-widowiskowej Artego Arena w Bydgoszczy.

BIEG – 0 – do 5 lat (2018 – 2013)- Bieg – dystans ok. 300 m;
Duathlon I – 6 – 7 lat (2012 – 2011) – Bieg dystans ok. 300 m + rower ok. 500m + Bieg ok. 300m,
Duathlon II – 8 – 9 lat (2010 – 2009) – Bieg dystans ok. 600 m + rower ok. 500m + Bieg ok. 300m;
Duathlon III – 10 – 12 lat (2008 – 2006) – Bieg dystans ok. 600m + rower ok. 2000m + Bieg ok. 600m;
Duathlon IV – 13 – 15 lat (2005 – 2003) – Bieg dystans ok. 1200m + rower ok. 4000m + Bieg ok. 600m;
◦ odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do udziału w zawodach;
◦ dzieci które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia zostaną zdyskwalifikowane;
◦ nie ma możliwości udziału w biegu kategorii starszej niż regulaminowa dla daty urodzenia dziecka;
◦ wskazany w regulaminie dystans jest orientacyjny i może ulec zmianie. Dokładna długość tras zostanie podana nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów na stronie internetowej Organizatora.

IV. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

1. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie zawodów;
2. Nagrody w kategoriach wiekowych:
◦ BIEG – 0 – do 5 lat – 
nie będą wyłaniani zwycięzcy i wszyscy otrzymają taką samą nagrodę: pamiątkowy medal oraz upominek niespodziankę;
◦ w kategoriach wiekowych 
Duathlon I, II, III, IV zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz statuetki za miejsca 1 – 3 dla chłopców i dziewczynek, wszyscy uczestnicy otrzymają także pamiątkowe medale.
◦ najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród na tablicy ogłoszeń przed sceną zostaną podane wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wiekowych wraz z podaniem czasu
i klubu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium.

V. OPŁATA STARTOWA

◦ podstawowa opłata za udział w Biegu (dzieci do 5 roku życia): 10 zł;
◦ podstawowa opłata za udział w Duathlonie (dzieci powyżej 5 roku życia):
20 zł;
◦ całość pieniędzy zebranych w ramach podstawowej opłaty startowej zostanie przekazana na zakup samochodu dla zawodników N-Bike Academy;
◦ istnieje możliwość wpłacenia dodatkowej kwoty ponad wskazaną w regulaminie, która zostanie w całości przekazana na zakup samochodu do transportu zawodników N-Bike Academy.
zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej przez formularz dostępny na stronie www.bydgoszcztriathlon.pl. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun dziecka startującego w zawodach.
w trakcie odbioru numeru startowego obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.
◦ zgłoszenie w formie elektronicznej należy dokonać najpóźniej 14 dni przed zawodami;

zgłoszenie elektroniczne jest potwierdzone dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora;
zgłoszenia do zawodów można dokonać również bezpośrednio w dniu zawodów w biurze zawodów – jednak należy dokonać tego najpóźniej 2 godziny przed startem zawodów;
zawodnikom zgłoszonym w dniu zawodów numer startowy zostanie nadany dopiero w dniu zawodów w trakcie weryfikacji w biurze zawodów.
◦ za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz prawidłowe uiszczenie opłaty startowej (w wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).
◦ za prawidłowe uiszczenie opłaty uważa się zaksięgowanie płatności na koncie organizatora. Nie istnieje możliwość przepisania opłaty na innego zawodnika.
◦ organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń (30 na każdą kategorię duathlonu) oraz do zmiany limitu uczestników.

VI. PRZEBIEG ZAWODÓW
Zawodnicy startujący w zawodach Biegowych (kat. BIEG – 0 – do 5 lat) startują bez numerów startowych.
◦ Zawodnicy startujący w zawodach Duathlonowych (kat.
Duathlon I, II, III, IV) zobowiązani są na obu etapach zawodów do umieszczenia numeru startowego z przodu tak, aby był widoczny dla sędziów.
◦ Strefa zmian dla zawodników startujących w zawodach Duathlonowych (kat.
Duathlon I, II, III, IV) zlokalizowana będzie na terenie zielonym przy parkingu hali sportowo-widowiskowej Artego Arena w Bydgoszczy;
◦ Strefa zmian nie będzie zabezpieczona poza czasem trwania zawodów, dlatego każdy z opiekunów prawnych jest zobowiązany do pilnowania sprzętu pozostawionego w strefie zmian. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy.
◦ Start i meta zawodów będą się znajdować w tym samym miejscu – na terenie przy hali sportowo-widowiskowej Artego Arena w Bydgoszczy;

VII. NAGRODY

◦ warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie zawodów;

◦ w kategoriach wiekowych:

BIEG – 0 – do 5 lat – nie będą wyłaniani zwycięzcy i wszyscy otrzymają taką samą nagrodę: pamiątkowy medal oraz upominek niespodziankę;

◦ w kategoriach wiekowych Duathlon I, II, III, IV zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz statuetki za miejsca 1 – 3, wszyscy uczestnicy otrzymają także pamiątkowe medaleVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników zawodów dla dzieci będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.
2. Dane osobowe uczestników zawodów dla dzieci będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach dla dzieci zgoda obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach dla dzieci. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę
i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami dla dzieci należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bydgoszcztriathlon.pl w terminie 7 dni od zawodów.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące zawodów dla dzieci organizator rozpatrywać będzie
w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów dla dzieci będzie ostateczna.

IX. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników zawodów dla dzieci obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, materiałów pirotechnicznych, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków
i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie
i udostępnianie podanych przez niego danych osobowych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych oraz na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
8. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.bydgoszcztriathlon.pl oraz przekazane do informacji mediów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.
12. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody sportowe.
13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin zawodów będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej www.bydgoszcztriathlon.pl
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach dla dzieci robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia
i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku