Zawody dla dzieci | Enea Bydgoszcz Triathlon 2021

Najmłodszych fanów sportu zapraszamy do rywalizacji w zawodach dla dziec i i młodzieży: Enea Tri-Fun
Zostaną one rozegrane w sobotę, 6 lipca 2019, w godzinach 17:00 – 19:00

Rejestracja na zawody trwa do 7 lipca 2019 włącznie!

Formularz rejestracyjny jest dostępny TUTAJ.

Konkurencje i klasyfikacje:
◦ BIEG 0 – (2019 – 2016) – Bieg dystans ok. 300 m; (max 100 uczestników)
◦ BIEG I – (2015 – 2014) – Bieg dystans ok. 300 m; (max 100 uczestników)
◦ BIEG II – (2013 – 2012) – Bieg dystans ok. 500 m (max 100 uczestników)
◦ BIEG III – (2011 – 2010) – Bieg dystans ok. 1000 m (max 100 uczestników)
◦ Duathlon I – (2009 – 2007) – Bieg dystans ok. 500m + rower ok. 1600m (2 pętle) + Bieg ok. 500m; (max 50 uczestników)
◦ Duathlon II – (2006 – 2004) – Bieg dystans ok. 1000m + rower ok. 3200m (4 pętle) + Bieg ok. 500m (max 50 uczestników)

Harmonogram:
Biegi:
BIEG 0: 17:00 (Start przy Artego Arenie)
BIEG I: 17:07 (Start przy Artego Arenie)
BIEG II: 17:15 1 pętla, (Start z bramy mety zawodów, przed Łuczniczką)
BIEG III: 17:30 2 pętle, (Start z bramy mety zawodów, przed Łuczniczką)
Duathlony:
Duathlon I 10-12 lat 18:00
Duathlon II 13-15 lat 18:30
Strefa zmian będzie czynna od 17:00 do 17:45

Dekoracja wszystkich zawodników: 19:00

Biuro zawodów:
Biuro zawodów będzie zlokalizowane na EXPO w Hali Torbyd (w miejscu odbioru pakietów 1/4):
Sobota, 7 lipca w godzinach 14:00 – 17:00

REGULAMIN
zawodów Enea Tri-Fun podczas Enea Bydgoszcz Triathlon 2019

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Enea Bydgoszcz Triathlon jest Ars Athletica Sp. z o.o. komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy.

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania i jazdy na rowerze jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Bydgoszczy w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY
1. Zawody dla dzieci i młodzieży odbędą się w sobotę 6 lipca 2019 roku o godzinie 17:00, przy hali sportowo-widowiskowej Łuczniczka w Bydgoszczy.

Konkurencje i klasyfikacje:
◦ BIEG 0 – do 3 lat (2019 – 2017) – Bieg dystans ok. 300 m; (max 100 uczestników)
◦ BIEG I – 4 do 5 lat (2016 – 2014) – Bieg dystans ok. 300 m; (max 100 uczestników)
◦ BIEG II – 6 – 7 lat (2013 – 2012) – Bieg dystans ok. 500 m (max 100 uczestników)
◦ BIEG III – 8 – 9 lat (2011 – 2010) – Bieg dystans ok. 1000 m (max 100 uczestników)
◦ Duathlon I – 10 – 12 lat (2000 – 2007) – Bieg dystans ok. 500m + rower ok. 1600m (2 pętle) + Bieg ok. 500m; (max 50 uczestników)
◦ Duathlon II – 13 – 15 lat (2006 – 2002) – Bieg dystans ok. 1000m + rower ok. 3200m (4 pętle) + Bieg ok. 500m (max 50 uczestników)
◦ Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do udziału w zawodach;
◦ Dzieci które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia zostaną zdyskwalifikowane;
◦ Nie ma możliwości udziału w biegu kategorii starszej niż regulaminowa dla daty urodzenia dziecka;
◦ Wskazany w regulaminie dystans jest orientacyjny i może ulec zmianie. Dokładna długość tras zostanie podana nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów na stronie internetowej Organizatora.

IV. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
1. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie zawodów;
2. Nagrody w kategoriach wiekowych:
◦ BIEG I i II (0 – do 5 lat):  nie będą wyłaniani zwycięzcy i wszyscy otrzymają taką samą nagrodę na mecie oraz upominek niespodziankę;
◦ BIEG III i IV oraz  Duathlon I, II  zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz statuetki za miejsca 1 – 3 dla chłopców i dziewczynek.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe trofea na mecie.
◦ najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród na wynikach dostępnych online zostaną podane wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wiekowych wraz z podaniem czasu i klubu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium.

V. OPŁATA STARTOWA
◦ Opłata za udział w Biegu I, II, III i IV: 19,99 zł;
◦ Opłata za udział w Duathlonie I i II: 39,99 zł;
◦ Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej przez formularz dostępny na stronie www.bydgoszcztriathlon.pl. Zgłoszenia dokonuje
rodzic lub opiekun dziecka startującego w zawodach.
◦ W trakcie odbioru numeru startowego obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.
◦ Zgłoszenie w formie elektronicznej należy dokonać najpóźniej 14 dni przed zawodami (zmiana: organizzator przedłuża zapisy do 2 lipca do godziny 23:59);
◦ Zgłoszenie elektroniczne jest potwierdzone dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora;
◦ Zawodnikom zgłoszonym w dniu zawodów numer startowy zostanie nadany dopiero w dniu zawodów w trakcie weryfikacji w biurze zawodów.
◦ Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz prawidłowe
uiszczenie opłaty startowej
◦ Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń (100 na każdą kategorię
biegową i po 50 na duathlon) oraz do zmiany limitu uczestników.

VI. PRZEBIEG ZAWODÓW
◦ Zawodnicy startujący w zawodach Biegowych (kat. BIEG – 0 – do 5 lat) startują bez numerów startowych.
◦ Zawodnicy startujący w zawodach Biegowych II i III oraz Duathlonowych (kat. Duathlon I, II) zobowiązani są na obu etapach zawodów do umieszczenia numeru startowego z przodu tak, aby był widoczny dla sędziów oraz systemu pomiaru czasu.
◦ Strefa zmian dla zawodników startujących w zawodach Duathlonowych (kat. Duathlon I, II) zlokalizowana będzie na terenie zielonym przy
parkingu hali sportowo-widowiskowej Artego Arena w Bydgoszczy;
◦ Strefa zmian nie będzie zabezpieczona poza czasem trwania zawodów, dlatego każdy z opiekunów prawnych jest zobowiązany do pilnowania
sprzętu pozostawionego w strefie zmian. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w strefie oraz zagubione rzeczy.
◦ Start i meta zawodów będą się znajdować w tym samym miejscu – w miejscu mety głównej zawodów triathlonowych Enea Bydgoszcz Triathlon przed Halą Łuczniczka.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników zawodów dla dzieci będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania,
wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.
2. Dane osobowe uczestników zawodów dla dzieci będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach dla dzieci zgoda obejmuje
także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach dla dzieci. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres
organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w
sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r,
dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami dla dzieci należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres:
kontakt@bydgoszcztriathlon.pl w terminie 7 dni od zawodów.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące zawodów dla dzieci organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów dla dzieci będzie ostateczna.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników zawodów dla dzieci obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej,
materiałów pirotechnicznych, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala
na wykorzystanie i udostępnianie podanych przez niego danych osobowych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych oraz na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r,
dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
8. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.bydgoszcztriathlon.pl oraz przekazane do informacji mediów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.
12. Uczestnik pod opieką swojego opiekuna startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność (lub odpowiedzialność opiekuna) i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i
strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody sportowe.
13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin zawodów będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej www.bydgoszcztriathlon.pl
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach dla dzieci robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku