Regulamin

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Bydgoszcz Triathlon jest Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy.

II. CEL

1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.

2. Promocja Bydgoszczy w kraju i na świecie.

3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY

1.  Zawody Bydgoszcz Triathlon odbędą się 8 i 9  lipca 2017 roku na dystansach:

8 lipca 2017 roku (sobota):

– 1/8 – super krótkim (475m pływania, 22 km roweru, 5,5km biegu)

– wyścig sztafet na dystansie 1/8 – super krótkim,

9 lipca 2017 roku (niedziela):

– 1/4 – krótkim (950m pływania, 44 km roweru, 10,8km biegu)

– wyścig sztafet na dystansie 1/4 – krótkim,

2. Start zawodów 8 lipca 2017 roku planowany jest na godzinę 10:00. Uczestnicy będą startować w falach startowych. Godzinowy podział fal startowych oraz przynależność zawodników do poszczególnych fal startowych dostępny będzie w Harmonogramie zawodów dostępnym w zakładce Harmonogram na stronie zawodów, najpóźniej 7 dni przed startem.

3. Start i meta znajdować się będą w okolicy Hal Sportowo-Widowiskowych Łuczniczka w Bydgoszczy.

4. Pływanie– 0,950 km dla dystansu 1/4 lub 0,475 km dla dystansu 1/8 w rzece Brda,

Dystans 1/8- 1 długość (z prądem rzeki Brda), dystans 475m

Dystans 1/4 – 1 pętla, dystans 950m,

Spodziewana temperatura wody w lipcu: 18-21°C.

5. Rower 22 km lub 44 km

Długość jednej pętli wynosi 22 km.

Trasa jest płaska, szybka, poprowadzona drogami o bardzo dobrej nawierzchni asfaltowej.

Obowiązuje ruch prawostronny, zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu.

Oznaczenia długości trasy co 5km. Dozwolone są wszystkie rodzaje rowerów. Każdy startujący zobowiązany jest do startu w zawodach na rowerze wyposażonym w sprawne 2 hamulce (tarczowe lub szczękowe). Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony. Rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg. Zabronione jest z korzystanie z przedniego koła pełnego.

Zawody w konwencji bez draftingu, kask obowiązkowy.

Podczas konkurencji kolarskiej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych. Każdy z uczestników obowiązany jest do zastosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania należytej ostrożności podczas etapu kolarskiego.

W przypadku osób łamiących przepisy o zakazie draftingu będą egzekwowane kary. (informacje o draftingu TUTAJ)

Pierwsze przewinienie – upomnienie i odznaczenie numeru zawodnika przez sędziego.

Drugie przewinienie – pięciominutowa kara czasowa doliczana do rezultatu końcowego, odznaczenie numeru startowego przez sędziego.

Trzecie przewinienie – zatrzymanie zawodnika i dyskwalifikacja.

6. Bieg 5,5 km lub 10,8 km.

Pętla 5,5km, trasa wytyczona wzdłuż nadbrzeża rzeki Brdy, ulicami Bydgoszczy.

Nawierzchnia: asfalt, kostka polbrukowa, utwardzony deptak.

Limity czasowe na trasach:

Dystans super krótki (1/8)

Pływanie – 30 minut

Pływanie + Rower – 120 minut

Pływanie + Rower + Bieg – 240 minut

Dystans krótki (1/4)

Pływanie – 60 minut

Pływanie + Rower – 210 minut

Pływanie + Rower + Bieg – 330 minut

7. Strefa zmian będzie zlokalizowana w Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka.

8. Punkty odżywiania– na trasie kolarskiej: na początku pętli, w odległości ok. 400 m od strefy zmian. (dla dystansu 1/8  tylko jeden przejazd przez strefę bufetową na samym początku trasy kolarskiej, ok. 400 m od strefy zmian, dla dystansu 1/4 dwa przejazdy przez strefę bufetową, na 400 m oraz na 23 km).

Na trasie biegowej minimum dwa punkty na każdej pętli, średnio co 2,5 km. W punktach dostępne będą napoje izotoniczne, woda mineralna niegazowana, banany, pomarańcze, arbuzy.

9. Toalety przenośne– zlokalizowane blisko strefy startu do pływania, przy strefie zmian, w strefach bufetowych przy trasie.

Pełne zaplecze sanitarne, szatnie i prysznice, znajdują się w halach Łuczniczka i Artego Arena.

10. Pomiar czasu– elektroniczny z wykorzystaniem chipów.

IV. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z rocznikiem urodzenia.

Kobiety Mężczyźni
OPEN OPEN
K 18 (16-24 lata) M 18 (16-24 lat)
K 25 (25-29 lat) M 25 (25-29 lat)
K 30 (30-34 lata) M 30 (30-34 lata)
K 35 (35-39 lat) M 35 (35-39 lat)
K 40 (40-44 lata) M 40 (40-44 lata)
K 45 (45-49 lat) M 45 (45-49 lat)
K 50 (50-54 lata) M 50 (50-54 lata)
K 55 (55-59 lat) M +55 (55-59 lat)
K 60+ ( 60 wzwyż) M 60+ ( 60 wzwyż)

 

Puchar Bydgoszczy w Triathlonie

Klasyfikowane są osoby, które wystartują na obu dystansach Bydgoszcz Triathlon 2017.

Punkty będą przyznawane zgodnie z miejscem zajętym na każdym dystansie (1 miejsce=1 punkt, 2 miejsce=2 punkty itd.). Zwycięża zawodnik o najmniejszej sumie punktów z obydwu dystansów.

Przyznanych zostanie po 10 nagród dla najlepszych kobiet i mężczyzn OPEN.

Najlepsza bydgoszczanka, najlepszy bydgoszczanin – klasyfikowane są osoby, które podczas zapisu w formularzu zgłoszeniowym wpiszą Bydgoszcz jako miejsce zamieszkania i w dniu imprezy legitymują się zameldowaniem na terenie Bydgoszczy.

Sztafety OPEN – Sztafeta to zespół składający się z 3 osób, każda startuje w jednej z konkurencji triathlonu. ( W klasyfikacji OPEN biorą udział wszystkie składy osobowe: 3 x mężczyzna lub 3 x kobieta lub składy mieszane)

Sztafety MIX – Sztafeta MIX to zespół składający się z 3 osób, każda startuje w jednej z konkurencji triathlonu, w skład której wchodzą przedstawiciele obu płci.

NajlepszaSztafeta Kobiet – Sztafeta Kobiet to zespół składający się z 3 kobiet, każda statuje w jednaj konkurencji triathlonu. W klasyfikacji Najlepsza Sztafeta Kobiet nagrodzona zostanie najlepsza sztafeta na dystansie 1/8 – super krótkim oraz 1/4 – krótkim. (pierwsze miejsce)

Zespoły – zespół składa się z minimum trzech osób startujących indywidualnie w ramach jednego dystansu (1/8 lub 1/4). Do klasyfikacji zespołowej dla każdego dystansu brana jest suma miejsc trzech najlepszych członków zespołu.

Międzynarodowe Mistrzostwa Prawników – w Międzynarodowych Mistrzostwach Prawników będą klasyfikowane osoby, które w formularzu zgłoszeniowym zaznaczą chęć rywalizacji w tej kategorii i najpóźniej w dniu startu posiadać będą tytuł magistra prawa.

Podczas odbioru pakietu startowego nastąpi weryfikacja kwalifikacji zawodowych (dyplom, legitymacja) uczestnika wymaganych do sklasyfikowania w MM Prawników. Startując w kategorii MM Prawników każdy uczestnik zobowiązany jest, przy odbieraniu pakietu startowego, podpisać oświadczenie o posiadanym tytule magistra prawa.

Międzynarodowe Mistrzostwa Lekarzy – W Międzynarodowych Mistrzostwach Lekarzy będą klasyfikowane osoby, które w formularzu zgłoszeniowym zaznaczą chęć rywalizacji w tej kategorii i najpóźniej w dniu startu posiadać będą tytuł lekarza medycy lub stomatologa.

Podczas odbioru pakietu startowego nastąpi weryfikacja kwalifikacji zawodowych (dyplom, legitymacja) uczestnika wymaganych do sklasyfikowania w MM Lekarzy.

Startując w kategorii MM Lekarzy każdy uczestnik zobowiązany jest, przy odbieraniu pakietu startowego, podpisać oświadczenie o posiadanym tytule lekarza medycyny lub stomatologa.

Rower Miejski – specjalna klasyfikacja na dystansie 1/8 (super krótki), dla zawodników startujących na Bydgoskim Rowerze Aglomeracyjnym. Uczestnictwo w klasyfikacji należy zgłosić organizatorowi do 30 czerwca na adres: kontakt@bydgoszcztriathlon.pl, po uprzednim zarejestrowaniu się i opłaceniu startowego na dystansie super krótkim. Limit uczestników: 20 osób.

V. NAGRODY

1. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród na tablicy ogłoszeń przed sceną zostaną podane wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wiekowych wraz z podaniem czasu i klubu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium.

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN, kategoriach wiekowych, sztafety OPEN, sztafety MIX i zespoły otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.

3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach najlepszy bydgoszczanin i najlepsza bydgoszczanka otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.

4. Zdobywcy miejsc I-III w MM Lekarzy i MM Prawników kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.

5. Zdobywcy 1 miejsca w kategorii Rower Miejski na dystansie 1/8 -super krótkim oraz Najlepsza Sztafeta Kobiet na dystansie 1/8 – super krótkim oraz 1/4 – krótkim otrzymają pamiątkowe statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.

7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu, odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

8. Nagrody w kategoriach Open i wiekowych nie dublują się.

* Nagrody w MM Lekarzy i MM Prawników dublują się z nagrodami OPEN i w kategoriach wiekowych.

* Nagrody w kategorii sztafety OPEN i MIX dublują się.

* Członkowie zespołów są także klasyfikowani indywidualnie.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie. Osoby w wieku od 16 do 18 lat mają możliwość wystartowania w zawodach na dystansie 1/8 – super krótkim oraz w jednej dyscyplinie w rywalizacji sztafet 1/8 lub 1/4, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną osobiście za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego w biurze zawodów.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Bydgoszcz Triathlon robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do Bydgoszcz Triathlon będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bydgoszcztriathlon.pl

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 30 czerwca 2017, bądź do wyczerpania limitu uczestników. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia.

3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (w wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

4. Limit uczestników w Bydgoszcz Triathlon na dystansie 1/8 wynosi 1200 osób, na dystansie 1/4 wynosi 1200 osób. W organizowanych zawodach sztafet limity wynoszą: dla obu dystansów łącznie – 100 sztafet. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zmiany limitu uczestników.

5. Opłata startowa za udział w Bydgoszcz Triathlon w zależności od terminu wpłaty wynosi:

Dystans 1/8 – super krótki:

– pierwsze 50 osób z potwierdzoną płatnością – 99 zł

– kolejne 300 osób lub do 30 listopada 2016: 139 zł

– do 31 stycznia 2017: 149 zł

– do 31 marca 2017: 159 zł

– do 31 maja 2017: 189 zł

– do 30 czerwca 2017: 199 zł

– w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 249 zł

Dystans 1/4 – krótki:

– pierwsze 50 osób z potwierdzoną płatnością – 139 zł

– kolejne 300 osób lub do 30 listopada 2016: 199 zł

– do 31 stycznia 2017: 219 zł

– do 31 marca 2017: 259 zł

– do 31 maja 2017: 299 zł

– do 30 czerwca 2017: 339 zł

– w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 399 zł

Sztafety 1/8 – super krótki (cena za drużynę):

– do 1 stycznia 2017: 299 zł

– do 31marca 2017: 349 zł

– do 30 czerwca 2017: 399 zł

– w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 499 zł

Sztafety 1/4 – krótki (cena za drużynę):

– do 1 stycznia 2017: 349 zł

– do 31marca 2017: 399 zł

– do 30 czerwca 2017: 449 zł

– w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 499 zł

6. Wpłat można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności połączonego z formularzem zapisów.

7. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną płatnością.

8. Faktury (nie VAT) wystawiane będą na żądanie uczestnika zgłoszone w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty.

9. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

10. Wejście do strefy zmian w celu pozostawienia sprzętu jest możliwe pod warunkiem posiadania: opaski zawodnika, sprawnego, oznaczonego naklejkami roweru oraz zapiętego kasku kolarskiego.

11. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.

12. Rezygnacja ze startu:

– do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 9 marca 2017 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;

– do 2 miesięcy przed zawodami (tj. Do 9 maja 2017 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;

– na mniej niż 2 miesiące przed zawodami (tj. po 8 maja 2017 r.) nie zwracamy opłaty startowej.

13. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Bydgoszcz Triathlon otrzymuje:

– numery startowe,

– czepek,

– pamiątkową koszulkę Bydgoszcz Triathlon,

– napoje (woda, izotonik) i odżywki energetyczne, owoce na punktach odżywczych i w strefie mety

– medal na mecie,

– kupon na posiłek podczas Pasta Party

– upominki od sponsorów i partnerów imprezy,

– masaż po zawodach.

Osoby opłacające start po 10 czerwca 2017 roku nie mają gwarancji otrzymania od Organizatora pełnego pakietu startowego (koszulka, medal).

14. Przeniesienie pakietu startowego za zgodą Organizatora.

W przypadku, gdy limit miejsc na dany dystans jest wyczerpany, a osoba posiadająca numer startowy chce się wycofać z udziału w imprezie i ma chętnego na swoje miejsce, Organizator może wyrazić zgodę na taką zamianę, ale nie później niż do dnia 20.06.2017 roku. W takim wypadku osoba nabywająca pakiet w miejsce tego zawodnika musi dostarczyć pisemną zgodę osoby zbywającej pakiet. Opłata manipulacyjna za przeniesienie pakietu na innego zawodnika wynosi 50 zł.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Bydgoszcz Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.

2. Dane osobowe uczestników Bydgoszcz Triathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Bydgoszcz Triathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Bydgoszcz Triathlon. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Bydgoszcz Triathlon należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bydgoszcztriathlon.pl w terminie 7 dni.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące zawodów Bydgoszcz Triathlon organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Bydgoszcz Triathlon będzie ostateczna.

IX. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Bydgoszcz Triathlon obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie i udostępnianie podanych przez niego danych osobowych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych oraz na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.

7. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w swojej fali startowej, w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: z tyłu ponad pośladkami, pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym (z przodu i z lewej strony); podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa – pod karą dyskwalifikacji.

8. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.

9. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie

10. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

12. Po zakończeniu triathlonu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.

13. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.bydgoszcztriathlon.pl oraz przekazane do informacji mediów.

14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.

15. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody triathlonowe.

16. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin zawodów będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej www.bydgoszcztriathlon.pl