Regulamin | Enea Bydgoszcz Triathlon 2018

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Enea Bydgoszcz Triathlon są:
Ars Athletica Sp. z o.o. komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy,
Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy.

II. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Bydgoszczy w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY
1. Zawody Bydgoszcz Triathlon odbędą się 6 i 7 lipca 2019 roku na dystansach:
6 lipca 2019 roku (sobota):

1/4 – krótkim (950m pływania, 42 km roweru, 10,8km biegu)
– wyścig sztafet na dystansie 1/4 – krótkim,

7 lipca 2019 roku (niedziela):
1/2 – średni (1900m pływania, 84 km roweru, 21,6km biegu)
– wyścig sztafet na dystansie 1/2 – średnim
1/8 – super krótkim (475m pływania, 21 km roweru, 5,5km biegu)
wyścig sztafet na dystansie 1/8 – super krótkim,

2. Start zawodów planowany jest 6  lipca 2019 roku na godzinę 9:00, 7 lipca na godz. 7:00.
Uczestnicy będą startować w formule rolling start i w falach startowych. Szczegółowy plan startów z podziałem zawodników dostępny będzie w Harmonogramie zawodów dostępnym w zakładce Harmonogram na stronie zawodów, najpóźniej 7 dni przed startem.
3. Start i meta dla dystansów 1/4 i 1/8 znajdować się będą w okolicy Hal Sportowo-Widowiskowych Łuczniczka w Bydgoszczy. Start 1/2 odbędzie się z Rybiego Rynku, a meta będzie znajdować się w tym samym miejscu, co dla pozostałych dystansów.

4. Pływanie– 1,9 km dla dystansu 1/2, 0,95 km dla dystansu 1/4 lub 0,475 km dla dystansu 1/8 w rzece Brda,
Dystans 1/8- 1 długość (z prądem rzeki Brda), dystans 475m
Dystans 1/4 –
1 pętla, dystans 950m,
Dystans 1/2 – 1 długość (z prądem rzeki Brda), dystans 1,9 km

Spodziewana temperatura wody w lipcu: 18-21°C.
Podczas etapu pływackiego obowiązuje bezwzględny zakaz pływania na plecach (stylem grzbietowym lub innym). W przypadku poruszania się na plecach – ratownicy WOPR oraz sędziowie będą informować o dyskwalifikacji zawodnika oraz zdejmą go z trasy zawodów.

5. Rower ok. 21 km (1/8 – 1 petla) lub ok. 42 km (1/4 – 2 pętle) lub ok. 84 km (1/2 – 4 pętle)
Długość jednej pętli wynosi około 21 km.
Trasa jest płaska, szybka, poprowadzona drogami o bardzo dobrej nawierzchni asfaltowej.
Obowiązuje ruch prawostronny, zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu.
Oznaczenia długości trasy co 5 km. Dozwolone są wszystkie rodzaje rower
ów.
Każdy startujący zobowiązany jest do startu w zawodach na rowerze wyposażonym w sprawne 2 hamulce (tarczowe lub szczękowe). Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony. Rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg.  Zabronione jest z korzystanie z przedniego koła pełnego.

Zawody w konwencji bez draftingu, kask obowiązkowy.
Podczas konkurencji kolarskiej obowiązuje bezwzględny zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych. Każdy z uczestnik
ów obowiązany jest do zastosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania należytej ostrożności podczas etapu kolarskiego.

Wszyskich zawodników obowiązuję regulamin imprezy oraz przepisy sportowe PZTri (www.triathlon.pl ) Z WYŁĄCZENIEM przepisu dotyczącego draftingu. Pkt. 5.2/IV, VII /c-g , Pkt 5.3.3/I,II oraz obowiązku posiadania licencji zawodniczych PRO, rocznych lub jednodniowych PZTri.
Na Enea Bydgoszcz Triathlon nie ma obowiązku posiadania licencji zawodniczych PZTRI (PRO, jednodniowych i rocznych).

W przypadku osób łamiących przepisy o zakazie draftingu będą egzekwowane kary. (informacje o draftingu TUTAJ)
Pierwsze przewinienie – upomnienie. Dwa upomnienia = pięciominutowa kara czasowa doliczana do rezultatu końcowego.
Drugie przewinienie –
pięciominutowa kara czasowa doliczana do rezultatu końcowego.
Trzecie przewinienie – zatrzymanie zawodnika i
dyskwalifikacja.

6. Bieg 5,5 km (1/8), 10,8 km (1/4 – 2 pętle)lub 21,8 km (1/2 – 4 pętle)
Pętla ok. 5,5 km, trasa wytyczona wzdłuż nadbrzeża rzeki Brdy, ulicami Bydgoszczy.
Nawierzchnia: asfalt, kostka polbrukowa, utwardzony deptak.

Limity czasowe na trasach:

Dystans super krótki (1/8)
Pływanie – 30 minut
Pływanie + Rower – 120 minut
Pływanie + Rower + Bieg – 240 minut (4 godziny od momentu startu)

Dystans krótki (1/4)
Pływanie – 60 minut
Pływanie + Rower – 180 minut
Pływanie + Rower + Bieg – 240 minut (4 godziny od momentu startu)

Dystans średni (1/2)
Pływanie – 90 minut
Pływanie + Rower – 360 minut (6h)

Pływanie + Rower + Bieganie – 480 min (8 godzin od momentu startu)

7. Strefa zmian będzie zlokalizowana w Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka oraz na parkingach przy Hali.
8. Punkty odżywiania– na trasie kolarskiej tylko dla dystansów 1/4 i 1/2: na początku pętli, w odległości ok. 400 m od strefy zmian.

Dla dystansu 1/4 dwa przejazdy przez strefę bufetową, na 400 m oraz na 23 km.
Dla dystansu 1/2 cztery przejazdy przez strefę bufetową na 400m, 23 km, 46 km, 69 km.
Na trasie biegowej zlokalizowane będą minimum trzy punkty na każdej pętli, średnio co ok. 2 km. W punktach dostępne będą napoje izotoniczne, woda mineralna niegazowana, owoce i odżywki.
9. Toalety przenośne– zlokalizowane blisko strefy startu do pływania, przy strefie zmian, strefach bufetowych przy trasie.
Pełne zaplecze sanitarne, szatnie i prysznice, znajdują się w halach Łuczniczka i Artego Arena.
10. Pomiar czasu– elektroniczny z wykorzystaniem chipów.

IV. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z rocznikiem urodzenia.

Kobiety OPEN
Mężczyźni OPEN

K 18 (16-24 lata)
M 18 (16-24 lat)
K 25 (25-29 lat)
M 25 (25-29 lat)
K 30 (30-34 lata)
M 30 (30-34 lata)
K 35 (35-39 lat)
M 35 (35-39 lat)
K 40 (40-44 lata)
M 40 (40-44 lata)
K 45 (45-49 lat)
M 45 (45-49 lat)
K 50 (50-54 lata)
M 50 (50-54 lata)
K 55 (55-59 lat)
M 55 (55-59 lat)
K 60 (60-64 lata)
M 60 (60-64 lata)
K 65+ (65 wzwyż)
M 65+ (65 wzwyż)

Puchar Bydgoszczy w Triathlonie
Klasyfikowane są osoby, które wystartują na dwóch dystansach: 1/4 – krótkim (w sobotę) oraz 1/8 – super krótkim (w niedzielę) podczas Enea Bydgoszcz Triathlon 2018 oraz zgłoszą chęć udziału w tej klasyfikacji poprzez formularz zgłoszeniowy.
Punkty będą przyznawane zgodnie z miejscem zajętym na każdym dystansie (1 miejsce=1 punkt, 2 miejsce=2 punkty itd.).
Zwycięża zawodnik o najmniejszej sumie punktów z obydwu dystansów.
Przyznanych zostanie po 5 nagr
ód dla najlepszych kobiet i mężczyzn OPEN.
Najlepsza bydgoszczanka, najlepszy bydgoszczanin – klasyfikowane są osoby, które podczas zapisu w formularzu zgłoszeniowym wpiszą Bydgoszcz jako miejsce zamieszkania i w dniu imprezy legitymują się zameldowaniem na terenie Bydgoszczy.
Sztafety OPEN – Sztafeta to zespół składający się z 3 osób, każda startuje w jednej z konkurencji triathlonu. ( W klasyfikacji OPEN biorą udział wszystkie składy osobowe: 3 x mężczyzna lub 3 x kobieta lub składy mieszane)
Sztafety MIX – Sztafeta MIX to zespół składający się z 3 osób, każda startuje w jednej z konkurencji triathlonu, w skład której wchodzą przedstawiciele obu płci.
Najlepsza Sztafeta Kobiet – Sztafeta Kobiet to zespół składający się z 3 kobiet, każda startuje w jednej konkurencji triathlonu. W klasyfikacji Najlepsza Sztafeta Kobiet nagrodzona zostanie tylko najlepsza sztafeta na dystansie 1/8 – super krótkim oraz 1/4 – krótkim. (tylko pierwsze miejsce)
Klasyfikacja sztafet firmowych – sztafeta to zespół składający się z 3 osób, z których każda startuje w jednej z konkurencji triathlonu. Aby sztafeta była klasyfikowana w tej kategorii, osoba/podmiot ją zgłaszający musi zawrzeć w nawzie sztafety firmowej nazwę firmy/marki oraz zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym chęć uczestniczenia w tej kategorii.
Zespoły – zespół składa się z minimum trzech osób startujących indywidualnie w ramach jednego dystansu (1/8 lub 1/4). Do klasyfikacji zespołowej dla każdego dystansu brana jest suma trzech najlepszych czasów członków zespołu.
Międzynarodowe Mistrzostwa Prawników – w Międzynarodowych Mistrzostwach Prawników będą klasyfikowane osoby, które w formularzu zgłoszeniowym zaznaczą chęć rywalizacji w tej kategorii i najpóźniej w dniu startu posiadać będą tytuł magistra prawa.
Podczas odbioru pakietu startowego nastąpi weryfikacja kwalifikacji zawodowych (dyplom, legitymacja) uczestnika wymaganych do sklasyfikowania w MM Prawnik
ów. Startując w kategorii MM Prawników każdy uczestnik zobowiązany jest, przy odbieraniu pakietu startowego, podpisać oświadczenie o posiadanym tytule magistra prawa.
Międzynarodowe Mistrzostwa Lekarzy – W Międzynarodowych Mistrzostwach Lekarzy będą klasyfikowane osoby, które w formularzu zgłoszeniowym zaznaczą chęć rywalizacji w tej kategorii i najpóźniej w dniu startu posiadać będą tytuł lekarza medycy lub stomatologa.
Podczas odbioru pakietu startowego nastąpi weryfikacja kwalifikacji zawodowych (dyplom, legitymacja) uczestnika wymaganych do sklasyfikowania w MM Lekarzy.
Startując w kategorii MM Lekarzy każdy uczestnik zobowiązany jest, przy odbieraniu pakietu startowego, podpisać oświadczenie o posiadanym tytule lekarza medycyny lub stomatologa.

V. NAGRODY
1. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród zostaną podane online wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wiekowych wraz z podaniem czasu i klubu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium.
2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN, kategoriach wiekowych, sztafety OPEN, sztafety MIX i zespoły otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach najlepszy bydgoszczanin i najlepsza bydgoszczanka otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
4. Zdobywcy miejsc I-III w MM Lekarzy i MM Prawników kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
5. Zdobywcy 1 miejsca w kategorii Najlepsza Sztafeta Kobiet na dystansie 1/8 – super kr
ótkim, 1/4 – krótkim oraz 1/2 – średnim, otrzymają pamiątkowe statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagr
ód w wybranych przez siebie kategoriach.
7. Warunkiem otrzymania nagr
ód jest ukończenie triathlonu, odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród i negatywny wynik kontroli antydopingowej.
8. Nagrody w kategoriach Open i wiekowych nie dublują się.
* Nagrody w MM Lekarzy i MM Prawników dublują się z nagrodami OPEN i w kategoriach wiekowych.
* Nagrody w kategorii sztafety OPEN i MIX dublują się.
* Członkowie zespołów są także klasyfikowani indywidualnie.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie. Osoby w wieku od 16 do 18 lat mają możliwość wystartowania w zawodach na dystansie 1/8 – super krótkim oraz w jednej dyscyplinie w rywalizacji sztafet 1/8 lub 1/4, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną osobiście za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego w biurze zawodów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestnik
ów zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Enea Bydgoszcz Triathlon robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.
3. Uczestnicy dystansu 1/2 będą musieli wstawić rowery do strefy zmian w dniu poprzedzającym start.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do Enea Bydgoszcz Triathlon będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bydgoszcztriathlon.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 23 czerwca 2019, bądź do wyczerpania limitu uczestników. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia, tylko w przypadku nie wypełnienia limitu miejsc na danym dystansie.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz prawidłowe uiszczenie opłaty startowej (w wyjątkiem os
ób zwolnionych z opłaty startowej).
Za prawidłowe uiszczenie opłaty uważa się zaksięgowanie płatności na koncie organizatora.
4. Limit uczestnik
ów w Enea Bydgoszcz Triathlon
– na dystansie 1/8 wynosi 1350 osób,
– na dystansie 1/4 wynosi 1350 osób,
– na dystansie 1/2 wynosi 575 osób.
W organizowanych zawodach sztafet limity wynoszą:
– na dystansie 1/4 – 100 zespołów,
– na dystansie 1/2 – 100 zespołów,
– na dystansie 1/8 – 100 zespołów.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zmiany limitu uczestników.
5. Opłata startowa za udział w Enea Bydgoszcz Triathlon w zależności od terminu rejestracji i zaksięgowania wpłaty wynosi:

Dystans 1/8 – super krótki:
pierwsze 50 zapisanych osób: 99,99 zł
kolejne 300 zapisanych osób: 139,99 zł
do 31 stycznia 2019: 149,99 zł
do 31 marca 2019: 159,99 zł
do 31 maja 2019: 189,99 zł
do 24 czerwca 2019: 199,99 zł
w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 299,99 zł

Dystans 1/4 – krótki:
pierwsze 50 zapisanych osób: 139,99 zł
kolejne 300 zapisanych osób: 199,99 zł
do 31 stycznia 2019: 229,99 zł
do 31 marca 2019: 269,99 zł
do 31 maja 2019: 299,99 zł
do 24 czerwca 2019: 339,99 zł
w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 399,99 zł

Dystans 1/2 – średni:
pierwsze 200 zapisanych osób: 399,99 zł
– kolejne 200 zapisanych osób: 449,99 zł
ostatnie 100 zapisanych zawodników: 499,99 zł

Sztafety 1/8 – super krótki (cena za 3-osobową sztafetę):
do 1 stycznia 2019: 299,99 zł
do 31marca 2019: 349,99 zł
do 24 czerwca 2019: 399,99 zł
w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 499,99 zł

Sztafety 1/4 – krótki (cena za 3-osobową sztafetę):
do 1 stycznia 2019: 349,99 zł
do 31marca 2019: 399,99 zł
do 24 czerwca 2019: 449,99 zł
w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 499,99 zł

Sztafety 1/2 – średni (cena za 3-osobową sztafetę):
do 1 stycznia 2019: 499,99 zł
do 31 marca 2019: 599,99
do 24 czerwca 2019: 699,99 zł
w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 799,99 zł

Podane ceny dotyczą pakietów podstawowych.

6. Wpłat można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności połączonego z formularzem zapisów.
7. Dowodem przyję
cia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną płatnością.
8. Faktury (nie VAT) wystawiane będą na żądanie uczestnika zgłoszone w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty.
9. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. Odbiór pakietu startowego jest możliwy jedynie osobiście, w godzinach pracy biura zawodów dla danego dystansu.
10. Wejście do strefy zmian w celu pozostawienia sprzętu jest możliwe pod warunkiem posiadania: opaski zawodnika, numeru startowego, sprawnego, oznaczonego naklejkami roweru oraz zapiętego kasku kolarskiego.
11. W momencie odebrania pakietu startowego każdemu zawodnikowi zostanie założona specjalna opaska na rękę, potwierdzająca prawo startu w zawodach. Każdy zawodnik musi mieć taką opaskę na ręku od momentu odebrania pakietu startowego (chipu i numeru startowego) do czasu odebrania roweru ze strefy zmian.
12. Rezygnacja ze startu:
do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 6 marca 2019 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
do 2 miesięcy przed zawodami (tj. do 6 maja 2019 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
na mniej niż 2 miesiące przed zawodami (tj. po 6 maja 2019 r.) nie zwracamy opłaty startowej.
13. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Enea Bydgoszcz Triathlon otrzymuje:
numery startowe,
czepek,
pamiątkową koszulkę Enea Bydgoszcz Triathlon,
napoje (woda, izotonik) i odżywki energetyczne, owoce na punktach odżywczych i w strefie mety
medal na mecie,
kupon na posiłek podczas Pasta Party
upominki od sponsorów i partnerów imprezy,
masaż po zawodach.
Osoby opłacające start po 6 czerwca 2019 roku nie mają gwarancji otrzymania od Organizatora pełnego pakietu startowego (koszulka, gadżety).
14. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.
15. Przeniesienie pakietu startowego za zgodą Organizatora.
W przypadku, gdy limit miejsc na dany dystans jest wyczerpany
, a osoba posiadająca numer startowy chce się wycofać z udziału w imprezie i ma chętnego na swoje miejsce, Organizator może wyrazić zgodę na taką zamianę, ale nie później niż do dnia 17.06.2019 roku. W takim wypadku osoba nabywająca pakiet w miejsce tego zawodnika musi dostarczyć pisemną zgodę osoby zbywającej pakiet. Opłata manipulacyjna za przeniesienie pakietu na innego zawodnika lub inny dystans wynosi 50 zł.
Zawodnik wchodzący na listę startową z listy rezerwowej opłaca wpisowe według aktualnie obowiązującej opłaty.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Enea Bydgoszcz Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Enea Bydgoszcz Triathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Enea Bydgoszcz Triathlon. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
7. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Enea Bydgoszcz Triathlon należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bydgoszcztriathlon.pl w terminie 7 dni od zawodów.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon będzie ostateczna.

IX. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Enea Bydgoszcz Triathlon obowiązuje niniejszy regulamin oraz przepisy sportowe PZTri.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, materiałów pirotechnicznych, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie i udostępnianie podanych przez niego danych osobowych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych oraz na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
7. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w swojej fali startowej, w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego na rowerze pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym (z przodu i z lewej strony); oraz numeru startowego podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa – pod karą dyskwalifikacji.
8. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
9. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
10. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
12. Po zakończeniu triathlonu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
13. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.bydgoszcztriathlon.pl oraz przekazane do informacji mediów.
14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.
15. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody triathlonowe.
16. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin zawodów będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej www.bydgoszcztriathlon.pl