Regulamin Sierpień 2021 | Enea Bydgoszcz Triathlon 2021

REGULAMIN

 

Enea Bydgoszcz Triathlon 28-29 sierpnia 2021

 • 1 [ORGANIZATOR]
  Organizatorem Enea Bydgoszcz Triathlon są:
 • Ars Athletica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy,
 • Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy.
 • 2 [CEL]
  Enea Bydgoszcz Triathlon ma na celu:
 • propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia,
 • upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu,
 • promocja Bydgoszczy w kraju i na świecie.
 • 3 [TERMIN, DYSTANSE, TRASY]
 1. Sierpniowe zawody Enea Bydgoszcz Triathlon 2021odbędą się w dniach:
  28 sierpnia 2021 roku (sobota) – na dystansie 1/4 (krótkim),
  29 sierpnia 2021 roku (niedziela) – na dystansach 1/2 (średnim) i 1/8 (super krótkim).
 2. W ramach każdego z dystansów wskazanych w ust. 1 przewiduje się start zawodników indywidulanych oraz sztafet.
 3. Uczestnicy będą startować w formule rolling start i w podziale na fale startowe.
 4. Start zawodów planowany jest 28 sierpnia 2021 roku na godzinę 10:00 (dystans 1/4), 29 sierpnia 2021 na godz. 7:00 (dystans 1/2) i 12:00 (dystans 1/8).
 5. Szczegółowy plan startów (harmonogram) z uwzględnieniem poszczególnych fal startowych dla każdego z dystansów dostępny będzie na stronie internetowej zawodów w zakładce „Harmonogram”, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów.
 6. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  W przypadku zgubienia chipa na części pływackiej zawodnik jest zobowiązany zgłosić się do sędziego bezpośrednio przy wejściu do strefy zmian i pobrać zapasowy chip, z którym ukończy rywalizację.
 7. Na dystans 1/8 (super krótki) składa się:
  475 m etapu pływackiego (1 długość, z nurtem rzeki Brda),
  21 km etapu rowerowego (1 pętla),
  5,5 km etapu biegowego (1 pętla).
 8. Na dystans 1/4 (krótki) składa się:
  950 m etapu pływackiego (1 pętla, połowa etapu pod prąd, druga połowa – z nurtem rzeki Brda),
  42 km etapu rowerowego (2 pętle),
  10,8 km etapu biegowego (2 pętle).
 9. Na dystans 1/2 (średni) składa się:
  1,9 km etapu pływackiego,
  82 km etapu rowerowego (4 pętle),
  22 km etapu biegowego (4 pętle).
 10. Etap pływacki:
  1. obowiązuje bezwzględny zakaz pływania na plecach (stylem grzbietowym lub innym) – w przypadku poruszania się na plecach ratownicy WOPR oraz sędziowie będą informować o dyskwalifikacji danego zawodnika oraz zdejmą go z trasy zawodów.
 11. Etap kolarski:
  1. trasa jest płaska, szybka, poprowadzona drogami o bardzo dobrej nawierzchni asfaltowej,
  2. obowiązuje ruch prawostronny, zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu,
  3. dozwolone są wszystkie rodzaje rowerów,
  4. każdy z zawodników zobowiązany jest do startu w zawodach na rowerze wyposażonym w dwa sprawne hamulce (tarczowe lub szczękowe),
  5. zawodnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony,
  6. rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne/spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg,
  7. zabronione jest z korzystanie z przedniego koła pełnego,
  8. start w kasku jest obowiązkowy,
  9. etap rowerowy przeprowadzany jest w konwencji bez draftingu, z zastrzeżeniem § 5.
  10. każdy z zawodników zobowiązany jest do stosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania należytej ostrożności podczas etapu kolarskiego, zachowania bezpiecznego odstępu przy wyprzedzaniu i dostosowania prędkości do warunków na drodze.
 12. Etap biegowy:
  trasa wytyczona wzdłuż nadbrzeża rzeki Brdy, ulicami Bydgoszczy,
  2. nawierzchnia trasy: asfalt, kostka polbrukowa, utwardzony deptak.
 13. Podczas każdego etapu zawodów zawodników obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów, mp3, słuchawek i innych urządzeń do odbioru sygnałów dźwiękowych.
 14. Start i meta dla dystansów 1/8, 1/4 i 1/2 znajdować się będą w okolicy Hali Sportowo-Widowiskowej Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy. Miejsce startu dla dystansu 1/2 zostanie ogłoszone przed zawodami, a meta znajdować się będzie w tym samym miejscu, co dla pozostałych dystansów.
 15. Strefy zmian będą zlokalizowane w Hali Sportowo-Widowiskowej Immobile Łuczniczka (zawodnicy indywidualni i sztafety)
 16. Punkty odżywiania na trasie kolarskiej jedynie dla dystansów 1/4 i 1/2, na ul. Toruńskiej, na wysokości strefy zmian,
  * podczas dystansu 1/4 jednokrotny przejazd przez punkt odżywiania – 22 km trasy,
  * podczas dystansu 1/2 trzykrotny przejazd przez punkt odżywiania – 22 km, 43 km i 64 km trasy.
 17. Na trasie biegowej zlokalizowane będą co najmniej 3 punkty odżywcze na każdej pętli, średnio co ok. 2 km.
 18. W punkach odżywczych dostępne będą napoje izotoniczne, woda mineralna niegazowana, owoce i odżywki.
 19. Toalety przenośne zlokalizowane będą w pobliżu strefy startu etapu pływackiego, przy strefie zmian i dwóchpunktach odżywczych na trasie (po jednym miejscu na etapie kolarskim i biegowym).
 20. Pełne zaplecze sanitarne, szatnie i prysznice znajdują się w halach Immobile Łuczniczka i Arena.
 21. Zawody Enea Bydgoszcz Triathlon przeprowadzone będą zgodnie z  przepisami sportowymi Polskiego Związku Triathlonu.4 [LIMITY CZASOWE DLA DYSTANSÓW]Na poszczególnych dystansach obowiązują następujące limity czasowe:

Dystans 1/8 (super krótki):
pływanie = 30 minut
pływanie + rower = 120 minut (tj. 2 h od momentu startu),
pływanie + rower + bieg = 240 minut (tj. 4 godziny od momentu startu).

Dystans 1/4 (krótki)
pływanie = 60 minut
pływanie + rower = 180 minut (tj. 3 h od momentu startu),
pływanie + rower + bieg = 240 minut (tj. 4 godziny od momentu startu).

Dystans 1/2 (średni):
pływanie = 90 minut
pływanie + rower = 360 minut (tj. 6 h od momentu startu)
pływanie + rower + bieganie = 480 min (tj. 8 godzin od momentu startu)

 • 5 [KARY ZA DRAFTING]
  Wobec zawodników łamiących przepisy o zakazie draftingu (dla zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon odstęp 7 metrów pomiędzy zawodnikami) będą nakładane kary zgodnie z przepisami sportowymi PZTRI).
 • 6 [ZASADY KLASYFIKACJI I KATEGORIE WIEKOWE]
 1. Zawodnicy startujący na dystansach 1/8, 1/4, 1/2 klasyfikowani będą zgodnie z rocznikiem urodzenia, wg następujących kategorii:
Kobiety Mężczyźni
Open Open
K 18 (16-24 lata) M 18 (16-24 lat)
K 25 (25-29 lat) M 25 (25-29 lat)
K 30 (30-34 lata) M 30 (30-34 lata)
K 35 (35-39 lat) M 35 (35-39 lat)
K 40 (40-44 lata) M 40 (40-44 lata)
K 45 (45-49 lat) M 45 (45-49 lat)
K 50 (50-54 lata) M 50 (50-54 lata)
K 55 (55-59 lat) M 55 (55-59 lat)
K 60 (60-64 lata) M 60 (60-64 lata)
K 65+ (65 wzwyż) M 65+ (65 wzwyż)

 

 1. W kategorii „Najlepsza bydgoszczanka/Najlepszy bydgoszczanin” klasyfikowane są osoby, które podczas zapisu w formularzu zgłoszeniowym wpiszą Bydgoszcz jako miejsce zamieszkania i w dniu zawodów legitymują się zameldowaniem na terenie Bydgoszczy. Nagradzamy najlepszą kobietę i mężczyznę.
 2. Jako sztafetę rozumie się zespół składający się z 3 osób, każda z nich startuje w jednej z konkurencji triathlonu.
 3. Sztafety klasyfikowane będą wg poniższych reguł:
  1. Sztafety OPEN – klasyfikowane są wszystkie składy osobowe sztafet, tj. 3 mężczyzn lub 3 kobiety lub składy mieszane (nagradzamy 3 sztafety)
  2. Sztafety MIX – klasyfikowane są sztafety, w składzie których znajdują się przedstawiciele obu płci (składy mieszane, nagradzamy 3 sztafety)
  3. Najlepsza Sztafeta Kobiet – klasyfikowane są sztafety, w skład których wchodzą same kobiety (nagradzamy nejlepszą sztafetę)
  4. Sztafety Firmowe – klasyfikowane są sztafety, w nazwie których podmiot zgłaszający ją do startu zawarł nazwę firmy/marki oraz zaznaczył w formularzu zgłoszeniowym chęć uczestniczenia w tej kategorii.
 4. Zespoły – zespół składa się z minimum trzech osób startujących indywidualnie w ramach jednego dystansu (1/8 lub 1/4 lub 1/2):
  1. do klasyfikacji zespołowej dla każdego dystansu brana jest suma trzech najlepszych czasów członków zespołu.,
  2. członkowie zespołów są także klasyfikowani indywidualnie.
  3. nagrodzone zostaną trzy najlepsze zespoły na każdym z dystansów
 5. Klasyfikacja Studenckich Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie 1/8: 
  Każda uczelnia/klub uczelniany może wystawić dowolną ilość sztafet. Każda sztafeta  musi składać się z zawodników, zawodniczek (dwóch płci) repezentujących jedną uczelnię/klub uczelniany. W kategorii sztafet mogą wziąć udział STUDENCI/STUDENTKI STUDIÓW  I i II stopnia oraz niestacjonarnych, którzy POSIADAJĄ AKTUALNĄ LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ.
  BRAK AKTUALNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ SKUTKUJE NIEDOPUSZCZENIEM  SZTAFETY DO UDZIAŁU W RYWALIZACJI.
 6. Enea Bydgoszcz Triathlon Cup – Klasyfikacja obejmuje dystanse 1/8, 1/4 i 1/2.
  Nagrodzimy w niej zawodników osiągających najlepsze sumaryczne czasy na tych samych dystansach w sierpniowych i lipcowych zawodach Enea Bydgoszcz Triathlon.
  Ogłoszenie wyników nastąpi na koniec dekoracji sierpniowej edycji Enea Bydgoszcz Triathlon.
 7. Premia biegowa Global Prospect
  Zawodnik i zawodniczka startujący indywidualnie, którzy na danym dystansie najszybciej pokonają odcinek biegowy pomiędzy Starym Portem, a metą, otrzymają specjalne nagrody od partnera zawodów.
  Czas będzie mierzony na ostatniej pętli biegowej dla dystansów ¼ i ½ oraz pierwszej (jedynej) dla dystansu ⅛.
 • 7 [NAGRODY]
 1. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród zostaną podane online wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wiekowych wraz z podaniem czasu i klubu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN, kategoriach wiekowych, sztafety OPEN, sztafety MIX, Kobiet i zespoły otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
 3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach najlepszy bydgoszczanin i najlepsza bydgoszczanka otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.
 5. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu, odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród i negatywny wynik kontroli antydopingowej.
 6. Dublowanie nagród:
  1. nagrody w kategoriach Open i wiekowych nie dublują się,
  2. nagrody w kategorii sztafety OPEN, MIX i Kobiet dublują się.
 • 8 [WARUNKI UCZESTNICTWA]
 1. W Enea Bydgoszcz Triathlon mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w zawodach.
 2. Osoby w wieku od 15 do 18 lat mają możliwość wystartowania w zawodach na dystansie 1/8 – super krótkim oraz w jednej dyscyplinie w rywalizacji sztafet 1/8 lub 1/4, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną osobiście za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego w biurze zawodów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i inne uszczerbki na zdrowiu doznane przez uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Enea Bydgoszcz Triathlon robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.
 4. Uczestnicy dystansu 1/2 będą musieli wstawić rowery do strefy zmian w dniu poprzedzającym start, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 5.
 5. Uczestnicy dystansów 1/8 i 1/4 mają możliwość wstawienia rowerów do strefy zmian w dniu poprzedzającym start lub w dniu startu, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 5.
 • 9 [ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA I REZYGNACJA]
 1. Zgłoszenia do Enea Bydgoszcz Triathlon będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej bydgoszcztriathlon.pl.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 18 sierpnia 2021 roku, bądź do wyczerpania limitu miejsc dla danego dystansu.
 3. Po terminie wskazanym w ust. 2 zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia i tylko w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na danym dystansie.
 4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz prawidłowe uiszczenie opłaty startowej (w wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Za prawidłowe uiszczenie opłaty uważa się zaksięgowanie płatności na koncie Organizatora.
 5. Limity miejsc w Enea Bydgoszcz Triathlon – dla zawodników indywidualnych:
  1. dla dystansu 1/8 – 1080 osób,
  2. dla dystansu 1/4 – 1080 osób,
  3. dla dystansu 1/2 – 324 osób.
 6. Limity miejsc w Enea Bydgoszcz Triathlon – dla sztafet:
  1. dla dystansu 1/8 – 40 sztafet,
  2. dla dystansu 1/4 – 40 sztafet,
  3. dla dystansu 1/2 – 40 sztafet.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zmiany limitów miejsc wskazanych w ust. 5 i 6.
 8. Opłata startowa za udział w Enea Bydgoszcz Triathlon w zależności od terminu rejestracji i zaksięgowania wpłaty wynosi:

Dystans 1/8 – super krótki:
do 30 czerwca 2021: 169,99 zł
do 31 lipca 2021: 199,99 zł
do 18 sierpnia 2021: 219,99 zł
po 18 sierpnia i w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 299,99 zł

Dystans 1/4 – krótki:
do 30 czerwca 2021: 269,99 zł
do 31 lipca 2021: 299,99 zł
do 18 sierpnia 2021: 339,99 zł
po 18 sierpnia i w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 399,99 zł

Dystans 1/2 – średni:
pierwsze 100 zapisanych osób: 399,99 zł
do 30 czerwca 2021: 449,99 zł
do 31 lipca 2021: 499,99 zł
do 18 sierpnia 2021: 549,99 zł
po 18 sierpnia i w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 599,99 zł

Sztafety 1/8 – super krótki(cena za 3-osobową sztafetę):
do 31 lipca 2021: 399,99 zł
w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 499,99 zł

Sztafety 1/4 – krótki (cena za 3-osobową sztafetę):
do 31 lipca 2021: 469,99 zł
w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 499,99 zł

Sztafety 1/2 – średni (cena za 3-osobową sztafetę):
do 31 lipca 2021: 799,99 zł
w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 899,99 zł

 

 1. Ceny wskazane w ust. 8 dotyczą pakietów podstawowych.
 2. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:
  1. prawo do udziału w zawodach
  2. miejsce w strzeżonej strefie zmian w hali sportowej
  3. profesjonalny pomiar czasu
  4. zabezpieczenie medyczne i ratownicze
  5. nadzór sędziów nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji
  6. dostęp do bogato zaopatrzonych punktów żywieniowych
  7. gadżet dla wybranego dystansu
  8. kupon na Pasta Party
  9. numer startowy wraz z zestawem naklejek na sprzęt
  10. medal na mecie
 3. Osoby opłacające start po 18 sierpnia 2021 roku nie mają gwarancji otrzymania od Organizatora pełnego pakietu startowego.
 4. Wpłat można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności połączonego z formularzem zgłoszeniowym w terminie 7 dni od daty dokonania rejestracji.
 5. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną płatnością.
 6. W celu uzyskania faktury zawodnik jest zobowiązany przesłać dane do faktury na adres: biuro@bydgoszcztriathlon.pl w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Po tym terminie Organizator nie ma możliwości wystawienia faktury. Faktury wystawiane będą tylko na żądanie zawodnika zgłoszone mailowo w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail.
 7. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy muszą posiadać ważny dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 8. Odbiór pakietu startowego jest możliwy jedynie osobiście, w godzinach pracy Biura Zawodów dla danego dystansu.
 9. W momencie odebrania pakietu startowego każdemu zawodnikowi zostanie założona specjalna opaska na rękę, potwierdzająca prawo startu w zawodach. Każdy zawodnik musi mieć taką opaskę na ręku od momentu odebrania pakietu startowego (chipu i numeru startowego) do czasu odebrania roweru ze strefy zmian.
 10. Wejście do strefy zmian w celu pozostawienia sprzętu jest możliwe pod następującymi warunkami:
  1. zawodnik posiada na ręce specjalną opaskę założoną przy odbiorze pakietu,
  2. zawodnik ma na sobie numer startowy,
  3. zawodnik wprowadza sprawny i oznaczony naklejkami rower,
  4. zawodnik ma założony i zapięty kask kolarski.
 11. Rezygnacja ze startu w zawodach:
  do 2 miesięcy przed zawodami (tj. do 28 czerwca 2021 r.) zwracamy 50% opłaty startowej,
  na mniej niż 2 miesiące przed zawodami (tj. po 28 czerwca 2021 r.) nie zwracamy opłaty startowej.
 12. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika, dystans lub na inny rok.
 13. Przeniesienie pakietu startowego na innego uczestnika możliwe jest jedynie za zgodą Organizatora. W przypadku, gdy limit miejsc na dany dystans jest wyczerpany, a osoba posiadająca numer startowy chce się wycofać z udziału w zawodach i ma inna chętną osobę na swoje miejsce, Organizator może wyrazić zgodę na taką zamianę, ale nie później niż do dnia 31 lipca 2021 roku. W takim wypadku osoba nabywająca pakiet w miejsce tego zawodnika musi dostarczyć pisemną zgodę osoby zbywającej pakiet.
 14. Opłata manipulacyjna za przeniesienie pakietu na innego zawodnika lub inny dystans wynosi 50 zł.
 15. Zawodnik wchodzący na listę startową z listy rezerwowej opłaca wpisowe według aktualnie obowiązującej opłaty.
 • 10  [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Administratorem danych osobowych jest Ars Athletica sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
 2. Dane osobowe zawodników Enea Bydgoszcz Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.
 3. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Enea Bydgoszcz Triathlon.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 w związku z udziałem w Enea Bydgoszcz Triathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska zawodnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie materiał z zawodów..
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Enea Bydgoszcz Triathlon. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do zawodnika informacji np: drogą e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Enea Bydgoszcz Triathlon. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące zawodników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Enea Bydgoszcz Triathlon. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza zgłoszeniowego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
 7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Zawodnikom przysługują prawa do:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,
  6. wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 • 11 [POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Enea Bydgoszcz Triathlon należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bydgoszcztriathlon.pl w terminie 3 dni od dnia zakończenia zawodów.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon będzie ostateczna.
 • 12 [INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA REGULAMINU]
 1. Na Enea Bydgoszcz Triathlon nie ma obowiązku posiadania jakiejkolwiek licencji zawodniczych PZTri (PRO, AG jednodniowych i rocznych).
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest:
  1. do uczestnictwa w zawodach w swojej fali startowej, w czepku przekazanym w pakiecie startowym,
  2. do umieszczenia naklejki z numerem startowym na rowerze pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym (z przodu i z lewej strony),
  3. do umieszczenia numeru startowego podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa,
 3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów oraz zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
 4. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie zawodów.
 6. Po zakończeniu startów na każdym z dystansów może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
 7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej zawodów: www.bydgoszcztriathlon.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów bez podawania przyczyn.
 9. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.
 10. Zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy zawodnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy zawodnik akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody triathlonowe.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wywiadu z każdym z zawodników, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne Organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających zawodników Enea Bydgoszcz Triathlon. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 13. Na teren zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, materiałów pirotechnicznych, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Zawodnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów. W wypadku stwierdzenia, że zawodnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie.
 14. W czasie odprawy technicznej Organizator lub/i Sędzia Główny mają prawo poinformowac zawodników o zmianach wybranych punktów regulaminu lub sposobu rozgrywania zawodów. W zwązku z tym, każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z informacjami podawanymi na odprawie technicznej. Brak znajomości ewentualnych zmian podawanych na odprawie technicznej nie może być podstawą do wnoszenia protestów.
 • 13 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zawodników biorących udział w zawodach Enea Bydgoszcz Triathlon.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy sportowe Polskiego Związku Triathlonowego: http://triathlon.pl/dokumenty/?id=12
 3. W sprawach spornych lub nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyny. Zmieniony Regulamin będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej bydgoszcztriathlon.pl
 5. W związku z potencjalnie trwającym stanem epidemii w planowanym terminie imprezy, Organizator zachowuje prawo do wprowadzania obostrzeń sanitarnych wymaganych przez aktualnie obowiązujące przepisy oraz własnych procedur sanitarno-epidemiologicznych, których przestrzeganie jest obowiązkiem każdego zawodnika i kibica na trasie zawodów.
 6. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Zwodów z niezależnego od organizatora, np.: pandemii COVID-19 czy innej siły wyższej, Zawodnik wyraża zgodę na otrzymanie vouchera o wartości pełnej kwoty wpisowego wraz z wybranym rozszerzeniem pakietu startowego. Voucher będzie można wykorzystać w ramach rejestracji na Enea Bydgoszcz Triathlon, który odbędzie się w zmienionym terminie lub w kolejnym roku.